Koniugacja czasownika help w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika help w języku angielskim.

Odmiana czasownika help w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I help
 • you help
 • he|she|it helps
 • we help
 • you help
 • they help

Present Continuous

 • I am helping
 • you are helping
 • he|she|it is helping
 • we are helping
 • you are helping
 • they are helping

Present Perfect

 • I have helped
 • you have helped
 • he|she|it has helped
 • we have helped
 • you have helped
 • they have helped

Present Perfect Continuous

 • I have been helping
 • you have been helping
 • he|she|it has been helping
 • we have been helping
 • you have been helping
 • they have been helping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika help w czasach przeszłych

Simple past

 • I helped
 • you helped
 • he|she|it helped
 • we helped
 • you helped
 • they helped

Past continuous

 • I was helping
 • you were helping
 • he|she|it was helping
 • we were helping
 • you were helping
 • they were helping

Past perfect

 • I had helped
 • you had helped
 • he|she|it had helped
 • we had helped
 • you had helped
 • they had helped

Past perfect continuous

 • I had been helping
 • you had been helping
 • he|she|it had been helping
 • we had been helping
 • you had been helping
 • they had been helping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika help w czasach przyszłych

Future

 • I will help
 • you will help
 • he|she|it will help
 • we will help
 • you will help
 • they will help

Future continuous

 • I will be helping
 • you will be helping
 • he|she|it will be helping
 • we will be helping
 • you will be helping
 • they will be helping

Future perfect

 • I will have helped
 • you will have helped
 • he|she|it will have helped
 • we will have helped
 • you will have helped
 • they will have helped

Future perfect continuous

 • I will have been helping
 • you will have been helping
 • he|she|it will have been helping
 • we will have been helping
 • you will have been helping
 • they will have been helping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to help

Present participle

 • helping

Past participle

 • helped

Perfect Participle

 • having helped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to help

Imperative

 • help
 • let's help
 • help

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: envisage experimentalize hand heel helm helve hero-worship immure lean orate skedaddle uproot