Koniugacja czasownika harpoon w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika harpoon w języku angielskim.

Odmiana czasownika harpoon w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I harpoon
 • you harpoon
 • he|she|it harpoons
 • we harpoon
 • you harpoon
 • they harpoon

Present Continuous

 • I am harpooning
 • you are harpooning
 • he|she|it is harpooning
 • we are harpooning
 • you are harpooning
 • they are harpooning

Present Perfect

 • I have harpooned
 • you have harpooned
 • he|she|it has harpooned
 • we have harpooned
 • you have harpooned
 • they have harpooned

Present Perfect Continuous

 • I have been harpooning
 • you have been harpooning
 • he|she|it has been harpooning
 • we have been harpooning
 • you have been harpooning
 • they have been harpooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika harpoon w czasach przeszłych

Simple past

 • I harpooned
 • you harpooned
 • he|she|it harpooned
 • we harpooned
 • you harpooned
 • they harpooned

Past continuous

 • I was harpooning
 • you were harpooning
 • he|she|it was harpooning
 • we were harpooning
 • you were harpooning
 • they were harpooning

Past perfect

 • I had harpooned
 • you had harpooned
 • he|she|it had harpooned
 • we had harpooned
 • you had harpooned
 • they had harpooned

Past perfect continuous

 • I had been harpooning
 • you had been harpooning
 • he|she|it had been harpooning
 • we had been harpooning
 • you had been harpooning
 • they had been harpooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika harpoon w czasach przyszłych

Future

 • I will harpoon
 • you will harpoon
 • he|she|it will harpoon
 • we will harpoon
 • you will harpoon
 • they will harpoon

Future continuous

 • I will be harpooning
 • you will be harpooning
 • he|she|it will be harpooning
 • we will be harpooning
 • you will be harpooning
 • they will be harpooning

Future perfect

 • I will have harpooned
 • you will have harpooned
 • he|she|it will have harpooned
 • we will have harpooned
 • you will have harpooned
 • they will have harpooned

Future perfect continuous

 • I will have been harpooning
 • you will have been harpooning
 • he|she|it will have been harpooning
 • we will have been harpooning
 • you will have been harpooning
 • they will have been harpooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to harpoon

Present participle

 • harpooning

Past participle

 • harpooned

Perfect Participle

 • having harpooned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to harpoon

Imperative

 • harpoon
 • let's harpoon
 • harpoon

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: enlace evolve guillotine hark harp harrow hat hypersensitize ladder obscure sideslip unsex