Koniugacja czasownika habit w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika habit w języku angielskim.

Odmiana czasownika habit w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I habit
 • you habit
 • he|she|it habits
 • we habit
 • you habit
 • they habit

Present Continuous

 • I am habiting
 • you are habiting
 • he|she|it is habiting
 • we are habiting
 • you are habiting
 • they are habiting

Present Perfect

 • I have habited
 • you have habited
 • he|she|it has habited
 • we have habited
 • you have habited
 • they have habited

Present Perfect Continuous

 • I have been habiting
 • you have been habiting
 • he|she|it has been habiting
 • we have been habiting
 • you have been habiting
 • they have been habiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika habit w czasach przeszłych

Simple past

 • I habited
 • you habited
 • he|she|it habited
 • we habited
 • you habited
 • they habited

Past continuous

 • I was habiting
 • you were habiting
 • he|she|it was habiting
 • we were habiting
 • you were habiting
 • they were habiting

Past perfect

 • I had habited
 • you had habited
 • he|she|it had habited
 • we had habited
 • you had habited
 • they had habited

Past perfect continuous

 • I had been habiting
 • you had been habiting
 • he|she|it had been habiting
 • we had been habiting
 • you had been habiting
 • they had been habiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika habit w czasach przyszłych

Future

 • I will habit
 • you will habit
 • he|she|it will habit
 • we will habit
 • you will habit
 • they will habit

Future continuous

 • I will be habiting
 • you will be habiting
 • he|she|it will be habiting
 • we will be habiting
 • you will be habiting
 • they will be habiting

Future perfect

 • I will have habited
 • you will have habited
 • he|she|it will have habited
 • we will have habited
 • you will have habited
 • they will have habited

Future perfect continuous

 • I will have been habiting
 • you will have been habiting
 • he|she|it will have been habiting
 • we will have been habiting
 • you will have been habiting
 • they will have been habiting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to habit

Present participle

 • habiting

Past participle

 • habited

Perfect Participle

 • having habited

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to habit

Imperative

 • habit
 • let's habit
 • habit

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: emulsify err graphitize guy habilitate habituate haggle hose key nickel shoo unharness