Koniugacja czasownika guy w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika guy w języku angielskim.

Odmiana czasownika guy w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I guy
 • you guy
 • he|she|it guys
 • we guy
 • you guy
 • they guy

Present Continuous

 • I am guying
 • you are guying
 • he|she|it is guying
 • we are guying
 • you are guying
 • they are guying

Present Perfect

 • I have guyed
 • you have guyed
 • he|she|it has guyed
 • we have guyed
 • you have guyed
 • they have guyed

Present Perfect Continuous

 • I have been guying
 • you have been guying
 • he|she|it has been guying
 • we have been guying
 • you have been guying
 • they have been guying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika guy w czasach przeszłych

Simple past

 • I guyed
 • you guyed
 • he|she|it guyed
 • we guyed
 • you guyed
 • they guyed

Past continuous

 • I was guying
 • you were guying
 • he|she|it was guying
 • we were guying
 • you were guying
 • they were guying

Past perfect

 • I had guyed
 • you had guyed
 • he|she|it had guyed
 • we had guyed
 • you had guyed
 • they had guyed

Past perfect continuous

 • I had been guying
 • you had been guying
 • he|she|it had been guying
 • we had been guying
 • you had been guying
 • they had been guying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika guy w czasach przyszłych

Future

 • I will guy
 • you will guy
 • he|she|it will guy
 • we will guy
 • you will guy
 • they will guy

Future continuous

 • I will be guying
 • you will be guying
 • he|she|it will be guying
 • we will be guying
 • you will be guying
 • they will be guying

Future perfect

 • I will have guyed
 • you will have guyed
 • he|she|it will have guyed
 • we will have guyed
 • you will have guyed
 • they will have guyed

Future perfect continuous

 • I will have been guying
 • you will have been guying
 • he|she|it will have been guying
 • we will have been guying
 • you will have been guying
 • they will have been guying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to guy

Present participle

 • guying

Past participle

 • guyed

Perfect Participle

 • having guyed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to guy

Imperative

 • guy
 • let's guy
 • guy

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: emplane equiponderate graft gush gutturalize guzzle hack horde ken nettle shirr unfreeze