Koniugacja czasownika grunt w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika grunt w języku angielskim.

Odmiana czasownika grunt w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I grunt
 • you grunt
 • he|she|it grunts
 • we grunt
 • you grunt
 • they grunt

Present Continuous

 • I am grunting
 • you are grunting
 • he|she|it is grunting
 • we are grunting
 • you are grunting
 • they are grunting

Present Perfect

 • I have grunted
 • you have grunted
 • he|she|it has grunted
 • we have grunted
 • you have grunted
 • they have grunted

Present Perfect Continuous

 • I have been grunting
 • you have been grunting
 • he|she|it has been grunting
 • we have been grunting
 • you have been grunting
 • they have been grunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika grunt w czasach przeszłych

Simple past

 • I grunted
 • you grunted
 • he|she|it grunted
 • we grunted
 • you grunted
 • they grunted

Past continuous

 • I was grunting
 • you were grunting
 • he|she|it was grunting
 • we were grunting
 • you were grunting
 • they were grunting

Past perfect

 • I had grunted
 • you had grunted
 • he|she|it had grunted
 • we had grunted
 • you had grunted
 • they had grunted

Past perfect continuous

 • I had been grunting
 • you had been grunting
 • he|she|it had been grunting
 • we had been grunting
 • you had been grunting
 • they had been grunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika grunt w czasach przyszłych

Future

 • I will grunt
 • you will grunt
 • he|she|it will grunt
 • we will grunt
 • you will grunt
 • they will grunt

Future continuous

 • I will be grunting
 • you will be grunting
 • he|she|it will be grunting
 • we will be grunting
 • you will be grunting
 • they will be grunting

Future perfect

 • I will have grunted
 • you will have grunted
 • he|she|it will have grunted
 • we will have grunted
 • you will have grunted
 • they will have grunted

Future perfect continuous

 • I will have been grunting
 • you will have been grunting
 • he|she|it will have been grunting
 • we will have been grunting
 • you will have been grunting
 • they will have been grunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to grunt

Present participle

 • grunting

Past participle

 • grunted

Perfect Participle

 • having grunted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to grunt

Imperative

 • grunt
 • let's grunt
 • grunt

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: embitter entrap go grow grump guarantee guillotine hollow joust nasalise sheathe underprop