Koniugacja czasownika groove w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika groove w języku angielskim.

Odmiana czasownika groove w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I groove
 • you groove
 • he|she|it grooves
 • we groove
 • you groove
 • they groove

Present Continuous

 • I am grooving
 • you are grooving
 • he|she|it is grooving
 • we are grooving
 • you are grooving
 • they are grooving

Present Perfect

 • I have grooved
 • you have grooved
 • he|she|it has grooved
 • we have grooved
 • you have grooved
 • they have grooved

Present Perfect Continuous

 • I have been grooving
 • you have been grooving
 • he|she|it has been grooving
 • we have been grooving
 • you have been grooving
 • they have been grooving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika groove w czasach przeszłych

Simple past

 • I grooved
 • you grooved
 • he|she|it grooved
 • we grooved
 • you grooved
 • they grooved

Past continuous

 • I was grooving
 • you were grooving
 • he|she|it was grooving
 • we were grooving
 • you were grooving
 • they were grooving

Past perfect

 • I had grooved
 • you had grooved
 • he|she|it had grooved
 • we had grooved
 • you had grooved
 • they had grooved

Past perfect continuous

 • I had been grooving
 • you had been grooving
 • he|she|it had been grooving
 • we had been grooving
 • you had been grooving
 • they had been grooving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika groove w czasach przyszłych

Future

 • I will groove
 • you will groove
 • he|she|it will groove
 • we will groove
 • you will groove
 • they will groove

Future continuous

 • I will be grooving
 • you will be grooving
 • he|she|it will be grooving
 • we will be grooving
 • you will be grooving
 • they will be grooving

Future perfect

 • I will have grooved
 • you will have grooved
 • he|she|it will have grooved
 • we will have grooved
 • you will have grooved
 • they will have grooved

Future perfect continuous

 • I will have been grooving
 • you will have been grooving
 • he|she|it will have been grooving
 • we will have been grooving
 • you will have been grooving
 • they will have been grooving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to groove

Present participle

 • grooving

Past participle

 • grooved

Perfect Participle

 • having grooved

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to groove

Imperative

 • groove
 • let's groove
 • groove

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: elutriate entail glom grip groom grope growl hobnob joggle mythologize shamble underexpose