Koniugacja czasownika grip w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika grip w języku angielskim.

Odmiana czasownika grip w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I grip
 • you grip
 • he|she|it grips
 • we grip
 • you grip
 • they grip

Present Continuous

 • I am gripping
 • you are gripping
 • he|she|it is gripping
 • we are gripping
 • you are gripping
 • they are gripping

Present Perfect

 • I have gripped
 • you have gripped
 • he|she|it has gripped
 • we have gripped
 • you have gripped
 • they have gripped

Present Perfect Continuous

 • I have been gripping
 • you have been gripping
 • he|she|it has been gripping
 • we have been gripping
 • you have been gripping
 • they have been gripping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika grip w czasach przeszłych

Simple past

 • I gripped
 • you gripped
 • he|she|it gripped
 • we gripped
 • you gripped
 • they gripped

Past continuous

 • I was gripping
 • you were gripping
 • he|she|it was gripping
 • we were gripping
 • you were gripping
 • they were gripping

Past perfect

 • I had gripped
 • you had gripped
 • he|she|it had gripped
 • we had gripped
 • you had gripped
 • they had gripped

Past perfect continuous

 • I had been gripping
 • you had been gripping
 • he|she|it had been gripping
 • we had been gripping
 • you had been gripping
 • they had been gripping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika grip w czasach przyszłych

Future

 • I will grip
 • you will grip
 • he|she|it will grip
 • we will grip
 • you will grip
 • they will grip

Future continuous

 • I will be gripping
 • you will be gripping
 • he|she|it will be gripping
 • we will be gripping
 • you will be gripping
 • they will be gripping

Future perfect

 • I will have gripped
 • you will have gripped
 • he|she|it will have gripped
 • we will have gripped
 • you will have gripped
 • they will have gripped

Future perfect continuous

 • I will have been gripping
 • you will have been gripping
 • he|she|it will have been gripping
 • we will have been gripping
 • you will have been gripping
 • they will have been gripping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to grip

Present participle

 • gripping

Past participle

 • gripped

Perfect Participle

 • having gripped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to grip

Imperative

 • grip
 • let's grip
 • grip

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: eliminate enshroud glister gride grind gripe grouch hive job-hunt mutiny shadowbox undercoat