Koniugacja czasownika graphitize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika graphitize w języku angielskim.

Odmiana czasownika graphitize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I graphitize
 • you graphitize
 • he|she|it graphitizes
 • we graphitize
 • you graphitize
 • they graphitize

Present Continuous

 • I am graphitizing
 • you are graphitizing
 • he|she|it is graphitizing
 • we are graphitizing
 • you are graphitizing
 • they are graphitizing

Present Perfect

 • I have graphitized
 • you have graphitized
 • he|she|it has graphitized
 • we have graphitized
 • you have graphitized
 • they have graphitized

Present Perfect Continuous

 • I have been graphitizing
 • you have been graphitizing
 • he|she|it has been graphitizing
 • we have been graphitizing
 • you have been graphitizing
 • they have been graphitizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika graphitize w czasach przeszłych

Simple past

 • I graphitized
 • you graphitized
 • he|she|it graphitized
 • we graphitized
 • you graphitized
 • they graphitized

Past continuous

 • I was graphitizing
 • you were graphitizing
 • he|she|it was graphitizing
 • we were graphitizing
 • you were graphitizing
 • they were graphitizing

Past perfect

 • I had graphitized
 • you had graphitized
 • he|she|it had graphitized
 • we had graphitized
 • you had graphitized
 • they had graphitized

Past perfect continuous

 • I had been graphitizing
 • you had been graphitizing
 • he|she|it had been graphitizing
 • we had been graphitizing
 • you had been graphitizing
 • they had been graphitizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika graphitize w czasach przyszłych

Future

 • I will graphitize
 • you will graphitize
 • he|she|it will graphitize
 • we will graphitize
 • you will graphitize
 • they will graphitize

Future continuous

 • I will be graphitizing
 • you will be graphitizing
 • he|she|it will be graphitizing
 • we will be graphitizing
 • you will be graphitizing
 • they will be graphitizing

Future perfect

 • I will have graphitized
 • you will have graphitized
 • he|she|it will have graphitized
 • we will have graphitized
 • you will have graphitized
 • they will have graphitized

Future perfect continuous

 • I will have been graphitizing
 • you will have been graphitizing
 • he|she|it will have been graphitizing
 • we will have been graphitizing
 • you will have been graphitizing
 • they will have been graphitizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to graphitize

Present participle

 • graphitizing

Past participle

 • graphitized

Perfect Participle

 • having graphitized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to graphitize

Imperative

 • graphitize
 • let's graphitize
 • graphitize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: egest enhance gin graft graph grapple graze hex jaywalk mulch sepulchre unbosom