Koniugacja czasownika grabble w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika grabble w języku angielskim.

Odmiana czasownika grabble w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I grabble
 • you grabble
 • he|she|it grabbles
 • we grabble
 • you grabble
 • they grabble

Present Continuous

 • I am grabbling
 • you are grabbling
 • he|she|it is grabbling
 • we are grabbling
 • you are grabbling
 • they are grabbling

Present Perfect

 • I have grabbled
 • you have grabbled
 • he|she|it has grabbled
 • we have grabbled
 • you have grabbled
 • they have grabbled

Present Perfect Continuous

 • I have been grabbling
 • you have been grabbling
 • he|she|it has been grabbling
 • we have been grabbling
 • you have been grabbling
 • they have been grabbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika grabble w czasach przeszłych

Simple past

 • I grabbled
 • you grabbled
 • he|she|it grabbled
 • we grabbled
 • you grabbled
 • they grabbled

Past continuous

 • I was grabbling
 • you were grabbling
 • he|she|it was grabbling
 • we were grabbling
 • you were grabbling
 • they were grabbling

Past perfect

 • I had grabbled
 • you had grabbled
 • he|she|it had grabbled
 • we had grabbled
 • you had grabbled
 • they had grabbled

Past perfect continuous

 • I had been grabbling
 • you had been grabbling
 • he|she|it had been grabbling
 • we had been grabbling
 • you had been grabbling
 • they had been grabbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika grabble w czasach przyszłych

Future

 • I will grabble
 • you will grabble
 • he|she|it will grabble
 • we will grabble
 • you will grabble
 • they will grabble

Future continuous

 • I will be grabbling
 • you will be grabbling
 • he|she|it will be grabbling
 • we will be grabbling
 • you will be grabbling
 • they will be grabbling

Future perfect

 • I will have grabbled
 • you will have grabbled
 • he|she|it will have grabbled
 • we will have grabbled
 • you will have grabbled
 • they will have grabbled

Future perfect continuous

 • I will have been grabbling
 • you will have been grabbling
 • he|she|it will have been grabbling
 • we will have been grabbling
 • you will have been grabbling
 • they will have been grabbling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to grabble

Present participle

 • grabbling

Past participle

 • grabbled

Perfect Participle

 • having grabbled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to grabble

Imperative

 • grabble
 • let's grabble
 • grabble

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: editorialise enfold gibber gossip grab grace granulate hemorrhage jampack mouth send ullage