Koniugacja czasownika glom w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika glom w języku angielskim.

Odmiana czasownika glom w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I glom
 • you glom
 • he|she|it gloms
 • we glom
 • you glom
 • they glom

Present Continuous

 • I am gloming
 • you are gloming
 • he|she|it is gloming
 • we are gloming
 • you are gloming
 • they are gloming

Present Perfect

 • I have glomed
 • you have glomed
 • he|she|it has glomed
 • we have glomed
 • you have glomed
 • they have glomed

Present Perfect Continuous

 • I have been gloming
 • you have been gloming
 • he|she|it has been gloming
 • we have been gloming
 • you have been gloming
 • they have been gloming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika glom w czasach przeszłych

Simple past

 • I glomed
 • you glomed
 • he|she|it glomed
 • we glomed
 • you glomed
 • they glomed

Past continuous

 • I was gloming
 • you were gloming
 • he|she|it was gloming
 • we were gloming
 • you were gloming
 • they were gloming

Past perfect

 • I had glomed
 • you had glomed
 • he|she|it had glomed
 • we had glomed
 • you had glomed
 • they had glomed

Past perfect continuous

 • I had been gloming
 • you had been gloming
 • he|she|it had been gloming
 • we had been gloming
 • you had been gloming
 • they had been gloming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika glom w czasach przyszłych

Future

 • I will glom
 • you will glom
 • he|she|it will glom
 • we will glom
 • you will glom
 • they will glom

Future continuous

 • I will be gloming
 • you will be gloming
 • he|she|it will be gloming
 • we will be gloming
 • you will be gloming
 • they will be gloming

Future perfect

 • I will have glomed
 • you will have glomed
 • he|she|it will have glomed
 • we will have glomed
 • you will have glomed
 • they will have glomed

Future perfect continuous

 • I will have been gloming
 • you will have been gloming
 • he|she|it will have been gloming
 • we will have been gloming
 • you will have been gloming
 • they will have been gloming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to glom

Present participle

 • gloming

Past participle

 • glomed

Perfect Participle

 • having glomed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to glom

Imperative

 • glom
 • let's glom
 • glom

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: dumb enable gate-crash glister globe-trot gloom glug haw involute monkey search tup