Koniugacja czasownika glissade w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika glissade w języku angielskim.

Odmiana czasownika glissade w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I glissade
 • you glissade
 • he|she|it glissades
 • we glissade
 • you glissade
 • they glissade

Present Continuous

 • I am glissading
 • you are glissading
 • he|she|it is glissading
 • we are glissading
 • you are glissading
 • they are glissading

Present Perfect

 • I have glissaded
 • you have glissaded
 • he|she|it has glissaded
 • we have glissaded
 • you have glissaded
 • they have glissaded

Present Perfect Continuous

 • I have been glissading
 • you have been glissading
 • he|she|it has been glissading
 • we have been glissading
 • you have been glissading
 • they have been glissading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika glissade w czasach przeszłych

Simple past

 • I glissaded
 • you glissaded
 • he|she|it glissaded
 • we glissaded
 • you glissaded
 • they glissaded

Past continuous

 • I was glissading
 • you were glissading
 • he|she|it was glissading
 • we were glissading
 • you were glissading
 • they were glissading

Past perfect

 • I had glissaded
 • you had glissaded
 • he|she|it had glissaded
 • we had glissaded
 • you had glissaded
 • they had glissaded

Past perfect continuous

 • I had been glissading
 • you had been glissading
 • he|she|it had been glissading
 • we had been glissading
 • you had been glissading
 • they had been glissading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika glissade w czasach przyszłych

Future

 • I will glissade
 • you will glissade
 • he|she|it will glissade
 • we will glissade
 • you will glissade
 • they will glissade

Future continuous

 • I will be glissading
 • you will be glissading
 • he|she|it will be glissading
 • we will be glissading
 • you will be glissading
 • they will be glissading

Future perfect

 • I will have glissaded
 • you will have glissaded
 • he|she|it will have glissaded
 • we will have glissaded
 • you will have glissaded
 • they will have glissaded

Future perfect continuous

 • I will have been glissading
 • you will have been glissading
 • he|she|it will have been glissading
 • we will have been glissading
 • you will have been glissading
 • they will have been glissading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to glissade

Present participle

 • glissading

Past participle

 • glissaded

Perfect Participle

 • having glissaded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to glissade

Imperative

 • glissade
 • let's glissade
 • glissade

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: drydock emplace garrison glaze glint glisten gloom hat invert molder scupper tuck