Koniugacja czasownika glaze w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika glaze w języku angielskim.

Odmiana czasownika glaze w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I glaze
 • you glaze
 • he|she|it glazes
 • we glaze
 • you glaze
 • they glaze

Present Continuous

 • I am glazing
 • you are glazing
 • he|she|it is glazing
 • we are glazing
 • you are glazing
 • they are glazing

Present Perfect

 • I have glazed
 • you have glazed
 • he|she|it has glazed
 • we have glazed
 • you have glazed
 • they have glazed

Present Perfect Continuous

 • I have been glazing
 • you have been glazing
 • he|she|it has been glazing
 • we have been glazing
 • you have been glazing
 • they have been glazing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika glaze w czasach przeszłych

Simple past

 • I glazed
 • you glazed
 • he|she|it glazed
 • we glazed
 • you glazed
 • they glazed

Past continuous

 • I was glazing
 • you were glazing
 • he|she|it was glazing
 • we were glazing
 • you were glazing
 • they were glazing

Past perfect

 • I had glazed
 • you had glazed
 • he|she|it had glazed
 • we had glazed
 • you had glazed
 • they had glazed

Past perfect continuous

 • I had been glazing
 • you had been glazing
 • he|she|it had been glazing
 • we had been glazing
 • you had been glazing
 • they had been glazing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika glaze w czasach przyszłych

Future

 • I will glaze
 • you will glaze
 • he|she|it will glaze
 • we will glaze
 • you will glaze
 • they will glaze

Future continuous

 • I will be glazing
 • you will be glazing
 • he|she|it will be glazing
 • we will be glazing
 • you will be glazing
 • they will be glazing

Future perfect

 • I will have glazed
 • you will have glazed
 • he|she|it will have glazed
 • we will have glazed
 • you will have glazed
 • they will have glazed

Future perfect continuous

 • I will have been glazing
 • you will have been glazing
 • he|she|it will have been glazing
 • we will have been glazing
 • you will have been glazing
 • they will have been glazing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to glaze

Present participle

 • glazing

Past participle

 • glazed

Perfect Participle

 • having glazed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to glaze

Imperative

 • glaze
 • let's glaze
 • glaze

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: drudge emote garden glair glass gleam glitch harry invaginate mohammedanize scull truss