Koniugacja czasownika frizz w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika frizz w języku angielskim.

Odmiana czasownika frizz w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I frizz
 • you frizz
 • he|she|it frizzes
 • we frizz
 • you frizz
 • they frizz

Present Continuous

 • I am frizzing
 • you are frizzing
 • he|she|it is frizzing
 • we are frizzing
 • you are frizzing
 • they are frizzing

Present Perfect

 • I have frizzed
 • you have frizzed
 • he|she|it has frizzed
 • we have frizzed
 • you have frizzed
 • they have frizzed

Present Perfect Continuous

 • I have been frizzing
 • you have been frizzing
 • he|she|it has been frizzing
 • we have been frizzing
 • you have been frizzing
 • they have been frizzing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika frizz w czasach przeszłych

Simple past

 • I frizzed
 • you frizzed
 • he|she|it frizzed
 • we frizzed
 • you frizzed
 • they frizzed

Past continuous

 • I was frizzing
 • you were frizzing
 • he|she|it was frizzing
 • we were frizzing
 • you were frizzing
 • they were frizzing

Past perfect

 • I had frizzed
 • you had frizzed
 • he|she|it had frizzed
 • we had frizzed
 • you had frizzed
 • they had frizzed

Past perfect continuous

 • I had been frizzing
 • you had been frizzing
 • he|she|it had been frizzing
 • we had been frizzing
 • you had been frizzing
 • they had been frizzing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika frizz w czasach przyszłych

Future

 • I will frizz
 • you will frizz
 • he|she|it will frizz
 • we will frizz
 • you will frizz
 • they will frizz

Future continuous

 • I will be frizzing
 • you will be frizzing
 • he|she|it will be frizzing
 • we will be frizzing
 • you will be frizzing
 • they will be frizzing

Future perfect

 • I will have frizzed
 • you will have frizzed
 • he|she|it will have frizzed
 • we will have frizzed
 • you will have frizzed
 • they will have frizzed

Future perfect continuous

 • I will have been frizzing
 • you will have been frizzing
 • he|she|it will have been frizzing
 • we will have been frizzing
 • you will have been frizzing
 • they will have been frizzing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to frizz

Present participle

 • frizzing

Past participle

 • frizzed

Perfect Participle

 • having frizzed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to frizz

Imperative

 • frizz
 • let's frizz
 • frizz

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: dissect draught forest frighten frivol frizzle frostbite gossip inflect memorialise rumble toenail