Koniugacja czasownika exhaust w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika exhaust w języku angielskim.

Odmiana czasownika exhaust w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I exhaust
 • you exhaust
 • he|she|it exhausts
 • we exhaust
 • you exhaust
 • they exhaust

Present Continuous

 • I am exhausting
 • you are exhausting
 • he|she|it is exhausting
 • we are exhausting
 • you are exhausting
 • they are exhausting

Present Perfect

 • I have exhausted
 • you have exhausted
 • he|she|it has exhausted
 • we have exhausted
 • you have exhausted
 • they have exhausted

Present Perfect Continuous

 • I have been exhausting
 • you have been exhausting
 • he|she|it has been exhausting
 • we have been exhausting
 • you have been exhausting
 • they have been exhausting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika exhaust w czasach przeszłych

Simple past

 • I exhausted
 • you exhausted
 • he|she|it exhausted
 • we exhausted
 • you exhausted
 • they exhausted

Past continuous

 • I was exhausting
 • you were exhausting
 • he|she|it was exhausting
 • we were exhausting
 • you were exhausting
 • they were exhausting

Past perfect

 • I had exhausted
 • you had exhausted
 • he|she|it had exhausted
 • we had exhausted
 • you had exhausted
 • they had exhausted

Past perfect continuous

 • I had been exhausting
 • you had been exhausting
 • he|she|it had been exhausting
 • we had been exhausting
 • you had been exhausting
 • they had been exhausting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika exhaust w czasach przyszłych

Future

 • I will exhaust
 • you will exhaust
 • he|she|it will exhaust
 • we will exhaust
 • you will exhaust
 • they will exhaust

Future continuous

 • I will be exhausting
 • you will be exhausting
 • he|she|it will be exhausting
 • we will be exhausting
 • you will be exhausting
 • they will be exhausting

Future perfect

 • I will have exhausted
 • you will have exhausted
 • he|she|it will have exhausted
 • we will have exhausted
 • you will have exhausted
 • they will have exhausted

Future perfect continuous

 • I will have been exhausting
 • you will have been exhausting
 • he|she|it will have been exhausting
 • we will have been exhausting
 • you will have been exhausting
 • they will have been exhausting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to exhaust

Present participle

 • exhausting

Past participle

 • exhausted

Perfect Participle

 • having exhausted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to exhaust

Imperative

 • exhaust
 • let's exhaust
 • exhaust

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deface deplume escarp exemplify exhale exhibit exorcize firebomb gumshoe jewel redintegrate stretcher