Koniugacja czasownika elutriate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika elutriate w języku angielskim.

Odmiana czasownika elutriate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I elutriate
 • you elutriate
 • he|she|it elutriates
 • we elutriate
 • you elutriate
 • they elutriate

Present Continuous

 • I am elutriating
 • you are elutriating
 • he|she|it is elutriating
 • we are elutriating
 • you are elutriating
 • they are elutriating

Present Perfect

 • I have elutriated
 • you have elutriated
 • he|she|it has elutriated
 • we have elutriated
 • you have elutriated
 • they have elutriated

Present Perfect Continuous

 • I have been elutriating
 • you have been elutriating
 • he|she|it has been elutriating
 • we have been elutriating
 • you have been elutriating
 • they have been elutriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika elutriate w czasach przeszłych

Simple past

 • I elutriated
 • you elutriated
 • he|she|it elutriated
 • we elutriated
 • you elutriated
 • they elutriated

Past continuous

 • I was elutriating
 • you were elutriating
 • he|she|it was elutriating
 • we were elutriating
 • you were elutriating
 • they were elutriating

Past perfect

 • I had elutriated
 • you had elutriated
 • he|she|it had elutriated
 • we had elutriated
 • you had elutriated
 • they had elutriated

Past perfect continuous

 • I had been elutriating
 • you had been elutriating
 • he|she|it had been elutriating
 • we had been elutriating
 • you had been elutriating
 • they had been elutriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika elutriate w czasach przyszłych

Future

 • I will elutriate
 • you will elutriate
 • he|she|it will elutriate
 • we will elutriate
 • you will elutriate
 • they will elutriate

Future continuous

 • I will be elutriating
 • you will be elutriating
 • he|she|it will be elutriating
 • we will be elutriating
 • you will be elutriating
 • they will be elutriating

Future perfect

 • I will have elutriated
 • you will have elutriated
 • he|she|it will have elutriated
 • we will have elutriated
 • you will have elutriated
 • they will have elutriated

Future perfect continuous

 • I will have been elutriating
 • you will have been elutriating
 • he|she|it will have been elutriating
 • we will have been elutriating
 • you will have been elutriating
 • they will have been elutriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to elutriate

Present participle

 • elutriating

Past participle

 • elutriated

Perfect Participle

 • having elutriated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to elutriate

Imperative

 • elutriate
 • let's elutriate
 • elutriate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cozen cushion dumb eliminate elute emaciate embarrass etch fudge incur purchase sop