Koniugacja czasownika eat w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika eat w języku angielskim.

Odmiana czasownika eat w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I eat
 • you eat
 • he|she|it eats
 • we eat
 • you eat
 • they eat

Present Continuous

 • I am eating
 • you are eating
 • he|she|it is eating
 • we are eating
 • you are eating
 • they are eating

Present Perfect

 • I have eaten
 • you have eaten
 • he|she|it has eaten
 • we have eaten
 • you have eaten
 • they have eaten

Present Perfect Continuous

 • I have been eating
 • you have been eating
 • he|she|it has been eating
 • we have been eating
 • you have been eating
 • they have been eating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika eat w czasach przeszłych

Simple past

 • I ate
 • you ate
 • he|she|it ate
 • we ate
 • you ate
 • they ate

Past continuous

 • I was eating
 • you were eating
 • he|she|it was eating
 • we were eating
 • you were eating
 • they were eating

Past perfect

 • I had eaten
 • you had eaten
 • he|she|it had eaten
 • we had eaten
 • you had eaten
 • they had eaten

Past perfect continuous

 • I had been eating
 • you had been eating
 • he|she|it had been eating
 • we had been eating
 • you had been eating
 • they had been eating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika eat w czasach przyszłych

Future

 • I will eat
 • you will eat
 • he|she|it will eat
 • we will eat
 • you will eat
 • they will eat

Future continuous

 • I will be eating
 • you will be eating
 • he|she|it will be eating
 • we will be eating
 • you will be eating
 • they will be eating

Future perfect

 • I will have eaten
 • you will have eaten
 • he|she|it will have eaten
 • we will have eaten
 • you will have eaten
 • they will have eaten

Future perfect continuous

 • I will have been eating
 • you will have been eating
 • he|she|it will have been eating
 • we will have been eating
 • you will have been eating
 • they will have been eating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to eat

Present participle

 • eating

Past participle

 • eaten

Perfect Participle

 • having eaten

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to eat

Imperative

 • eat
 • let's eat
 • eat

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: correspond crosshatch downshift ear ease eavesdrop eddy entrench frag implead proposition snooker