Koniugacja czasownika drive w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika drive w języku angielskim.

Odmiana czasownika drive w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I drive
 • you drive
 • he|she|it drives
 • we drive
 • you drive
 • they drive

Present Continuous

 • I am driving
 • you are driving
 • he|she|it is driving
 • we are driving
 • you are driving
 • they are driving

Present Perfect

 • I have driven
 • you have driven
 • he|she|it has driven
 • we have driven
 • you have driven
 • they have driven

Present Perfect Continuous

 • I have been driving
 • you have been driving
 • he|she|it has been driving
 • we have been driving
 • you have been driving
 • they have been driving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika drive w czasach przeszłych

Simple past

 • I drove
 • you drove
 • he|she|it drove
 • we drove
 • you drove
 • they drove

Past continuous

 • I was driving
 • you were driving
 • he|she|it was driving
 • we were driving
 • you were driving
 • they were driving

Past perfect

 • I had driven
 • you had driven
 • he|she|it had driven
 • we had driven
 • you had driven
 • they had driven

Past perfect continuous

 • I had been driving
 • you had been driving
 • he|she|it had been driving
 • we had been driving
 • you had been driving
 • they had been driving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika drive w czasach przyszłych

Future

 • I will drive
 • you will drive
 • he|she|it will drive
 • we will drive
 • you will drive
 • they will drive

Future continuous

 • I will be driving
 • you will be driving
 • he|she|it will be driving
 • we will be driving
 • you will be driving
 • they will be driving

Future perfect

 • I will have driven
 • you will have driven
 • he|she|it will have driven
 • we will have driven
 • you will have driven
 • they will have driven

Future perfect continuous

 • I will have been driving
 • you will have been driving
 • he|she|it will have been driving
 • we will have been driving
 • you will have been driving
 • they will have been driving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to drive

Present participle

 • driving

Past participle

 • driven

Perfect Participle

 • having driven

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to drive

Imperative

 • drive
 • let's drive
 • drive

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: contribute craze domesticate dress drip-feed drivel drown engrail forehand idolatrize privilege slump