Koniugacja czasownika do w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika do w języku angielskim.

Odmiana czasownika do w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I do
 • you do
 • he|she|it does
 • we do
 • you do
 • they do

Present Continuous

 • I am doing
 • you are doing
 • he|she|it is doing
 • we are doing
 • you are doing
 • they are doing

Present Perfect

 • I have done
 • you have done
 • he|she|it has done
 • we have done
 • you have done
 • they have done

Present Perfect Continuous

 • I have been doing
 • you have been doing
 • he|she|it has been doing
 • we have been doing
 • you have been doing
 • they have been doing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika do w czasach przeszłych

Simple past

 • I did
 • you did
 • he|she|it did
 • we did
 • you did
 • they did

Past continuous

 • I was doing
 • you were doing
 • he|she|it was doing
 • we were doing
 • you were doing
 • they were doing

Past perfect

 • I had done
 • you had done
 • he|she|it had done
 • we had done
 • you had done
 • they had done

Past perfect continuous

 • I had been doing
 • you had been doing
 • he|she|it had been doing
 • we had been doing
 • you had been doing
 • they had been doing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika do w czasach przyszłych

Future

 • I will do
 • you will do
 • he|she|it will do
 • we will do
 • you will do
 • they will do

Future continuous

 • I will be doing
 • you will be doing
 • he|she|it will be doing
 • we will be doing
 • you will be doing
 • they will be doing

Future perfect

 • I will have done
 • you will have done
 • he|she|it will have done
 • we will have done
 • you will have done
 • they will have done

Future perfect continuous

 • I will have been doing
 • you will have been doing
 • he|she|it will have been doing
 • we will have been doing
 • you will have been doing
 • they will have been doing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to do

Present participle

 • doing

Past participle

 • done

Perfect Participle

 • having done

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to do

Imperative

 • do
 • let's do
 • do

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: conceptualise copy disorientate divinize dizzy dock dogear elute flex honk pre-wash sizzle