Koniugacja czasownika defrock w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika defrock w języku angielskim.

Odmiana czasownika defrock w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I defrock
 • you defrock
 • he|she|it defrocks
 • we defrock
 • you defrock
 • they defrock

Present Continuous

 • I am defrocking
 • you are defrocking
 • he|she|it is defrocking
 • we are defrocking
 • you are defrocking
 • they are defrocking

Present Perfect

 • I have defrocked
 • you have defrocked
 • he|she|it has defrocked
 • we have defrocked
 • you have defrocked
 • they have defrocked

Present Perfect Continuous

 • I have been defrocking
 • you have been defrocking
 • he|she|it has been defrocking
 • we have been defrocking
 • you have been defrocking
 • they have been defrocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika defrock w czasach przeszłych

Simple past

 • I defrocked
 • you defrocked
 • he|she|it defrocked
 • we defrocked
 • you defrocked
 • they defrocked

Past continuous

 • I was defrocking
 • you were defrocking
 • he|she|it was defrocking
 • we were defrocking
 • you were defrocking
 • they were defrocking

Past perfect

 • I had defrocked
 • you had defrocked
 • he|she|it had defrocked
 • we had defrocked
 • you had defrocked
 • they had defrocked

Past perfect continuous

 • I had been defrocking
 • you had been defrocking
 • he|she|it had been defrocking
 • we had been defrocking
 • you had been defrocking
 • they had been defrocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika defrock w czasach przyszłych

Future

 • I will defrock
 • you will defrock
 • he|she|it will defrock
 • we will defrock
 • you will defrock
 • they will defrock

Future continuous

 • I will be defrocking
 • you will be defrocking
 • he|she|it will be defrocking
 • we will be defrocking
 • you will be defrocking
 • they will be defrocking

Future perfect

 • I will have defrocked
 • you will have defrocked
 • he|she|it will have defrocked
 • we will have defrocked
 • you will have defrocked
 • they will have defrocked

Future perfect continuous

 • I will have been defrocking
 • you will have been defrocking
 • he|she|it will have been defrocking
 • we will have been defrocking
 • you will have been defrocking
 • they will have been defrocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to defrock

Present participle

 • defrocking

Past participle

 • defrocked

Perfect Participle

 • having defrocked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to defrock

Imperative

 • defrock
 • let's defrock
 • defrock

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: calque certificate decentralise deforce defriend defrost degrade devil encapsulate fulminate overrefine roister