Koniugacja czasownika cost w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika cost w języku angielskim.

Odmiana czasownika cost w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I cost
 • you cost
 • he|she|it costs
 • we cost
 • you cost
 • they cost

Present Continuous

 • I am costing
 • you are costing
 • he|she|it is costing
 • we are costing
 • you are costing
 • they are costing

Present Perfect

 • I have cost/costed
 • you have cost/costed
 • he|she|it has cost/costed
 • we have cost/costed
 • you have cost/costed
 • they have cost/costed

Present Perfect Continuous

 • I have been costing
 • you have been costing
 • he|she|it has been costing
 • we have been costing
 • you have been costing
 • they have been costing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika cost w czasach przeszłych

Simple past

 • I cost/costed
 • you cost/costed
 • he|she|it cost/costed
 • we cost/costed
 • you cost/costed
 • they cost/costed

Past continuous

 • I was costing
 • you were costing
 • he|she|it was costing
 • we were costing
 • you were costing
 • they were costing

Past perfect

 • I had cost/costed
 • you had cost/costed
 • he|she|it had cost/costed
 • we had cost/costed
 • you had cost/costed
 • they had cost/costed

Past perfect continuous

 • I had been costing
 • you had been costing
 • he|she|it had been costing
 • we had been costing
 • you had been costing
 • they had been costing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika cost w czasach przyszłych

Future

 • I will cost
 • you will cost
 • he|she|it will cost
 • we will cost
 • you will cost
 • they will cost

Future continuous

 • I will be costing
 • you will be costing
 • he|she|it will be costing
 • we will be costing
 • you will be costing
 • they will be costing

Future perfect

 • I will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • he|she|it will have cost/costed
 • we will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • they will have cost/costed

Future perfect continuous

 • I will have been costing
 • you will have been costing
 • he|she|it will have been costing
 • we will have been costing
 • you will have been costing
 • they will have been costing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to cost

Present participle

 • costing

Past participle

 • cost/costed

Perfect Participle

 • having cost/costed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to cost

Imperative

 • cost
 • let's cost
 • cost

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bight boost containerize corrupt cosset costar countenance dap dispend fax murder reformat