Koniugacja czasownika cooccur w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika cooccur w języku angielskim.

Odmiana czasownika cooccur w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I cooccur
 • you cooccur
 • he|she|it cooccurs
 • we cooccur
 • you cooccur
 • they cooccur

Present Continuous

 • I am cooccurring
 • you are cooccurring
 • he|she|it is cooccurring
 • we are cooccurring
 • you are cooccurring
 • they are cooccurring

Present Perfect

 • I have cooccurred
 • you have cooccurred
 • he|she|it has cooccurred
 • we have cooccurred
 • you have cooccurred
 • they have cooccurred

Present Perfect Continuous

 • I have been cooccurring
 • you have been cooccurring
 • he|she|it has been cooccurring
 • we have been cooccurring
 • you have been cooccurring
 • they have been cooccurring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika cooccur w czasach przeszłych

Simple past

 • I cooccurred
 • you cooccurred
 • he|she|it cooccurred
 • we cooccurred
 • you cooccurred
 • they cooccurred

Past continuous

 • I was cooccurring
 • you were cooccurring
 • he|she|it was cooccurring
 • we were cooccurring
 • you were cooccurring
 • they were cooccurring

Past perfect

 • I had cooccurred
 • you had cooccurred
 • he|she|it had cooccurred
 • we had cooccurred
 • you had cooccurred
 • they had cooccurred

Past perfect continuous

 • I had been cooccurring
 • you had been cooccurring
 • he|she|it had been cooccurring
 • we had been cooccurring
 • you had been cooccurring
 • they had been cooccurring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika cooccur w czasach przyszłych

Future

 • I will cooccur
 • you will cooccur
 • he|she|it will cooccur
 • we will cooccur
 • you will cooccur
 • they will cooccur

Future continuous

 • I will be cooccurring
 • you will be cooccurring
 • he|she|it will be cooccurring
 • we will be cooccurring
 • you will be cooccurring
 • they will be cooccurring

Future perfect

 • I will have cooccurred
 • you will have cooccurred
 • he|she|it will have cooccurred
 • we will have cooccurred
 • you will have cooccurred
 • they will have cooccurred

Future perfect continuous

 • I will have been cooccurring
 • you will have been cooccurring
 • he|she|it will have been cooccurring
 • we will have been cooccurring
 • you will have been cooccurring
 • they will have been cooccurring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to cooccur

Present participle

 • cooccurring

Past participle

 • cooccurred

Perfect Participle

 • having cooccurred

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to cooccur

Imperative

 • cooccur
 • let's cooccur
 • cooccur

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: berate bludgeon confute convince coo cook copolymerize cup disfigure fail mortise rediscover