Koniugacja czasownika clone w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika clone w języku angielskim.

Odmiana czasownika clone w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I clone
 • you clone
 • he|she|it clones
 • we clone
 • you clone
 • they clone

Present Continuous

 • I am cloning
 • you are cloning
 • he|she|it is cloning
 • we are cloning
 • you are cloning
 • they are cloning

Present Perfect

 • I have cloned
 • you have cloned
 • he|she|it has cloned
 • we have cloned
 • you have cloned
 • they have cloned

Present Perfect Continuous

 • I have been cloning
 • you have been cloning
 • he|she|it has been cloning
 • we have been cloning
 • you have been cloning
 • they have been cloning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika clone w czasach przeszłych

Simple past

 • I cloned
 • you cloned
 • he|she|it cloned
 • we cloned
 • you cloned
 • they cloned

Past continuous

 • I was cloning
 • you were cloning
 • he|she|it was cloning
 • we were cloning
 • you were cloning
 • they were cloning

Past perfect

 • I had cloned
 • you had cloned
 • he|she|it had cloned
 • we had cloned
 • you had cloned
 • they had cloned

Past perfect continuous

 • I had been cloning
 • you had been cloning
 • he|she|it had been cloning
 • we had been cloning
 • you had been cloning
 • they had been cloning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika clone w czasach przyszłych

Future

 • I will clone
 • you will clone
 • he|she|it will clone
 • we will clone
 • you will clone
 • they will clone

Future continuous

 • I will be cloning
 • you will be cloning
 • he|she|it will be cloning
 • we will be cloning
 • you will be cloning
 • they will be cloning

Future perfect

 • I will have cloned
 • you will have cloned
 • he|she|it will have cloned
 • we will have cloned
 • you will have cloned
 • they will have cloned

Future perfect continuous

 • I will have been cloning
 • you will have been cloning
 • he|she|it will have been cloning
 • we will have been cloning
 • you will have been cloning
 • they will have been cloning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to clone

Present participle

 • cloning

Past participle

 • cloned

Perfect Participle

 • having cloned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to clone

Imperative

 • clone
 • let's clone
 • clone

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: archaize bait chrome clip clomp clonk clout connect demystify endear manage pupate