Koniugacja czasownika castigate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika castigate w języku angielskim.

Odmiana czasownika castigate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I castigate
 • you castigate
 • he|she|it castigates
 • we castigate
 • you castigate
 • they castigate

Present Continuous

 • I am castigating
 • you are castigating
 • he|she|it is castigating
 • we are castigating
 • you are castigating
 • they are castigating

Present Perfect

 • I have castigated
 • you have castigated
 • he|she|it has castigated
 • we have castigated
 • you have castigated
 • they have castigated

Present Perfect Continuous

 • I have been castigating
 • you have been castigating
 • he|she|it has been castigating
 • we have been castigating
 • you have been castigating
 • they have been castigating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika castigate w czasach przeszłych

Simple past

 • I castigated
 • you castigated
 • he|she|it castigated
 • we castigated
 • you castigated
 • they castigated

Past continuous

 • I was castigating
 • you were castigating
 • he|she|it was castigating
 • we were castigating
 • you were castigating
 • they were castigating

Past perfect

 • I had castigated
 • you had castigated
 • he|she|it had castigated
 • we had castigated
 • you had castigated
 • they had castigated

Past perfect continuous

 • I had been castigating
 • you had been castigating
 • he|she|it had been castigating
 • we had been castigating
 • you had been castigating
 • they had been castigating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika castigate w czasach przyszłych

Future

 • I will castigate
 • you will castigate
 • he|she|it will castigate
 • we will castigate
 • you will castigate
 • they will castigate

Future continuous

 • I will be castigating
 • you will be castigating
 • he|she|it will be castigating
 • we will be castigating
 • you will be castigating
 • they will be castigating

Future perfect

 • I will have castigated
 • you will have castigated
 • he|she|it will have castigated
 • we will have castigated
 • you will have castigated
 • they will have castigated

Future perfect continuous

 • I will have been castigating
 • you will have been castigating
 • he|she|it will have been castigating
 • we will have been castigating
 • you will have been castigating
 • they will have been castigating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to castigate

Present participle

 • castigating

Past participle

 • castigated

Perfect Participle

 • having castigated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to castigate

Imperative

 • castigate
 • let's castigate
 • castigate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: activate amnesty camp caseate cast castle catch cleck dab dow lame power