Koniugacja czasownika casefy w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika casefy w języku angielskim.

Odmiana czasownika casefy w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I casefy
 • you casefy
 • he|she|it casefies
 • we casefy
 • you casefy
 • they casefy

Present Continuous

 • I am casefying
 • you are casefying
 • he|she|it is casefying
 • we are casefying
 • you are casefying
 • they are casefying

Present Perfect

 • I have casefied
 • you have casefied
 • he|she|it has casefied
 • we have casefied
 • you have casefied
 • they have casefied

Present Perfect Continuous

 • I have been casefying
 • you have been casefying
 • he|she|it has been casefying
 • we have been casefying
 • you have been casefying
 • they have been casefying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika casefy w czasach przeszłych

Simple past

 • I casefied
 • you casefied
 • he|she|it casefied
 • we casefied
 • you casefied
 • they casefied

Past continuous

 • I was casefying
 • you were casefying
 • he|she|it was casefying
 • we were casefying
 • you were casefying
 • they were casefying

Past perfect

 • I had casefied
 • you had casefied
 • he|she|it had casefied
 • we had casefied
 • you had casefied
 • they had casefied

Past perfect continuous

 • I had been casefying
 • you had been casefying
 • he|she|it had been casefying
 • we had been casefying
 • you had been casefying
 • they had been casefying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika casefy w czasach przyszłych

Future

 • I will casefy
 • you will casefy
 • he|she|it will casefy
 • we will casefy
 • you will casefy
 • they will casefy

Future continuous

 • I will be casefying
 • you will be casefying
 • he|she|it will be casefying
 • we will be casefying
 • you will be casefying
 • they will be casefying

Future perfect

 • I will have casefied
 • you will have casefied
 • he|she|it will have casefied
 • we will have casefied
 • you will have casefied
 • they will have casefied

Future perfect continuous

 • I will have been casefying
 • you will have been casefying
 • he|she|it will have been casefying
 • we will have been casefying
 • you will have been casefying
 • they will have been casefying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to casefy

Present participle

 • casefying

Past participle

 • casefied

Perfect Participle

 • having casefied

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to casefy

Imperative

 • casefy
 • let's casefy
 • casefy

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: acquaint amend calm cart caseate caseharden cat clay cutback doublespace lair pounce