Koniugacja czasownika cant w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika cant w języku angielskim.

Odmiana czasownika cant w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I cant
 • you cant
 • he|she|it cants
 • we cant
 • you cant
 • they cant

Present Continuous

 • I am canting
 • you are canting
 • he|she|it is canting
 • we are canting
 • you are canting
 • they are canting

Present Perfect

 • I have canted
 • you have canted
 • he|she|it has canted
 • we have canted
 • you have canted
 • they have canted

Present Perfect Continuous

 • I have been canting
 • you have been canting
 • he|she|it has been canting
 • we have been canting
 • you have been canting
 • they have been canting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika cant w czasach przeszłych

Simple past

 • I canted
 • you canted
 • he|she|it canted
 • we canted
 • you canted
 • they canted

Past continuous

 • I was canting
 • you were canting
 • he|she|it was canting
 • we were canting
 • you were canting
 • they were canting

Past perfect

 • I had canted
 • you had canted
 • he|she|it had canted
 • we had canted
 • you had canted
 • they had canted

Past perfect continuous

 • I had been canting
 • you had been canting
 • he|she|it had been canting
 • we had been canting
 • you had been canting
 • they had been canting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika cant w czasach przyszłych

Future

 • I will cant
 • you will cant
 • he|she|it will cant
 • we will cant
 • you will cant
 • they will cant

Future continuous

 • I will be canting
 • you will be canting
 • he|she|it will be canting
 • we will be canting
 • you will be canting
 • they will be canting

Future perfect

 • I will have canted
 • you will have canted
 • he|she|it will have canted
 • we will have canted
 • you will have canted
 • they will have canted

Future perfect continuous

 • I will have been canting
 • you will have been canting
 • he|she|it will have been canting
 • we will have been canting
 • you will have been canting
 • they will have been canting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to cant

Present participle

 • canting

Past participle

 • canted

Perfect Participle

 • having canted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to cant

Imperative

 • cant
 • let's cant
 • cant

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: abnegate aid bur cannonade canopy canter caper chronicle crossrefer dizen kick polka