Koniugacja czasownika cannibalise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika cannibalise w języku angielskim.

Odmiana czasownika cannibalise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I cannibalise
 • you cannibalise
 • he|she|it cannibalises
 • we cannibalise
 • you cannibalise
 • they cannibalise

Present Continuous

 • I am cannibalising
 • you are cannibalising
 • he|she|it is cannibalising
 • we are cannibalising
 • you are cannibalising
 • they are cannibalising

Present Perfect

 • I have cannibalised
 • you have cannibalised
 • he|she|it has cannibalised
 • we have cannibalised
 • you have cannibalised
 • they have cannibalised

Present Perfect Continuous

 • I have been cannibalising
 • you have been cannibalising
 • he|she|it has been cannibalising
 • we have been cannibalising
 • you have been cannibalising
 • they have been cannibalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika cannibalise w czasach przeszłych

Simple past

 • I cannibalised
 • you cannibalised
 • he|she|it cannibalised
 • we cannibalised
 • you cannibalised
 • they cannibalised

Past continuous

 • I was cannibalising
 • you were cannibalising
 • he|she|it was cannibalising
 • we were cannibalising
 • you were cannibalising
 • they were cannibalising

Past perfect

 • I had cannibalised
 • you had cannibalised
 • he|she|it had cannibalised
 • we had cannibalised
 • you had cannibalised
 • they had cannibalised

Past perfect continuous

 • I had been cannibalising
 • you had been cannibalising
 • he|she|it had been cannibalising
 • we had been cannibalising
 • you had been cannibalising
 • they had been cannibalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika cannibalise w czasach przyszłych

Future

 • I will cannibalise
 • you will cannibalise
 • he|she|it will cannibalise
 • we will cannibalise
 • you will cannibalise
 • they will cannibalise

Future continuous

 • I will be cannibalising
 • you will be cannibalising
 • he|she|it will be cannibalising
 • we will be cannibalising
 • you will be cannibalising
 • they will be cannibalising

Future perfect

 • I will have cannibalised
 • you will have cannibalised
 • he|she|it will have cannibalised
 • we will have cannibalised
 • you will have cannibalised
 • they will have cannibalised

Future perfect continuous

 • I will have been cannibalising
 • you will have been cannibalising
 • he|she|it will have been cannibalising
 • we will have been cannibalising
 • you will have been cannibalising
 • they will have been cannibalising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to cannibalise

Present participle

 • cannibalising

Past participle

 • cannibalised

Perfect Participle

 • having cannibalised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to cannibalise

Imperative

 • cannibalise
 • let's cannibalise
 • cannibalise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: abate aggrandize bundle canalise canker cannibalize cant choose crosscheck diversify kerfuffle polarise