Koniugacja czasownika canalize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika canalize w języku angielskim.

Odmiana czasownika canalize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I canalize
 • you canalize
 • he|she|it canalizes
 • we canalize
 • you canalize
 • they canalize

Present Continuous

 • I am canalizing
 • you are canalizing
 • he|she|it is canalizing
 • we are canalizing
 • you are canalizing
 • they are canalizing

Present Perfect

 • I have canalized
 • you have canalized
 • he|she|it has canalized
 • we have canalized
 • you have canalized
 • they have canalized

Present Perfect Continuous

 • I have been canalizing
 • you have been canalizing
 • he|she|it has been canalizing
 • we have been canalizing
 • you have been canalizing
 • they have been canalizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika canalize w czasach przeszłych

Simple past

 • I canalized
 • you canalized
 • he|she|it canalized
 • we canalized
 • you canalized
 • they canalized

Past continuous

 • I was canalizing
 • you were canalizing
 • he|she|it was canalizing
 • we were canalizing
 • you were canalizing
 • they were canalizing

Past perfect

 • I had canalized
 • you had canalized
 • he|she|it had canalized
 • we had canalized
 • you had canalized
 • they had canalized

Past perfect continuous

 • I had been canalizing
 • you had been canalizing
 • he|she|it had been canalizing
 • we had been canalizing
 • you had been canalizing
 • they had been canalizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika canalize w czasach przyszłych

Future

 • I will canalize
 • you will canalize
 • he|she|it will canalize
 • we will canalize
 • you will canalize
 • they will canalize

Future continuous

 • I will be canalizing
 • you will be canalizing
 • he|she|it will be canalizing
 • we will be canalizing
 • you will be canalizing
 • they will be canalizing

Future perfect

 • I will have canalized
 • you will have canalized
 • he|she|it will have canalized
 • we will have canalized
 • you will have canalized
 • they will have canalized

Future perfect continuous

 • I will have been canalizing
 • you will have been canalizing
 • he|she|it will have been canalizing
 • we will have been canalizing
 • you will have been canalizing
 • they will have been canalizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to canalize

Present participle

 • canalizing

Past participle

 • canalized

Perfect Participle

 • having canalized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to canalize

Imperative

 • canalize
 • let's canalize
 • canalize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: africanize bum camber canalise cancel cannonball chivy cross-hatch divagate keen poetize