Koniugacja czasownika build w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika build w języku angielskim.

Odmiana czasownika build w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I build
 • you build
 • he|she|it builds
 • we build
 • you build
 • they build

Present Continuous

 • I am building
 • you are building
 • he|she|it is building
 • we are building
 • you are building
 • they are building

Present Perfect

 • I have built
 • you have built
 • he|she|it has built
 • we have built
 • you have built
 • they have built

Present Perfect Continuous

 • I have been building
 • you have been building
 • he|she|it has been building
 • we have been building
 • you have been building
 • they have been building

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika build w czasach przeszłych

Simple past

 • I built
 • you built
 • he|she|it built
 • we built
 • you built
 • they built

Past continuous

 • I was building
 • you were building
 • he|she|it was building
 • we were building
 • you were building
 • they were building

Past perfect

 • I had built
 • you had built
 • he|she|it had built
 • we had built
 • you had built
 • they had built

Past perfect continuous

 • I had been building
 • you had been building
 • he|she|it had been building
 • we had been building
 • you had been building
 • they had been building

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika build w czasach przyszłych

Future

 • I will build
 • you will build
 • he|she|it will build
 • we will build
 • you will build
 • they will build

Future continuous

 • I will be building
 • you will be building
 • he|she|it will be building
 • we will be building
 • you will be building
 • they will be building

Future perfect

 • I will have built
 • you will have built
 • he|she|it will have built
 • we will have built
 • you will have built
 • they will have built

Future perfect continuous

 • I will have been building
 • you will have been building
 • he|she|it will have been building
 • we will have been building
 • you will have been building
 • they will have been building

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to build

Present participle

 • building

Past participle

 • built

Perfect Participle

 • having built

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to build

Imperative

 • build
 • let's build
 • build

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: accentuate bramble buff bugle bulge bullyrag cement counterfeit dishonour jack pillory