Koniugacja czasownika brominate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika brominate w języku angielskim.

Odmiana czasownika brominate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I brominate
 • you brominate
 • he|she|it brominates
 • we brominate
 • you brominate
 • they brominate

Present Continuous

 • I am brominating
 • you are brominating
 • he|she|it is brominating
 • we are brominating
 • you are brominating
 • they are brominating

Present Perfect

 • I have brominated
 • you have brominated
 • he|she|it has brominated
 • we have brominated
 • you have brominated
 • they have brominated

Present Perfect Continuous

 • I have been brominating
 • you have been brominating
 • he|she|it has been brominating
 • we have been brominating
 • you have been brominating
 • they have been brominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika brominate w czasach przeszłych

Simple past

 • I brominated
 • you brominated
 • he|she|it brominated
 • we brominated
 • you brominated
 • they brominated

Past continuous

 • I was brominating
 • you were brominating
 • he|she|it was brominating
 • we were brominating
 • you were brominating
 • they were brominating

Past perfect

 • I had brominated
 • you had brominated
 • he|she|it had brominated
 • we had brominated
 • you had brominated
 • they had brominated

Past perfect continuous

 • I had been brominating
 • you had been brominating
 • he|she|it had been brominating
 • we had been brominating
 • you had been brominating
 • they had been brominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika brominate w czasach przyszłych

Future

 • I will brominate
 • you will brominate
 • he|she|it will brominate
 • we will brominate
 • you will brominate
 • they will brominate

Future continuous

 • I will be brominating
 • you will be brominating
 • he|she|it will be brominating
 • we will be brominating
 • you will be brominating
 • they will be brominating

Future perfect

 • I will have brominated
 • you will have brominated
 • he|she|it will have brominated
 • we will have brominated
 • you will have brominated
 • they will have brominated

Future perfect continuous

 • I will have been brominating
 • you will have been brominating
 • he|she|it will have been brominating
 • we will have been brominating
 • you will have been brominating
 • they will have been brominating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to brominate

Present participle

 • brominating

Past participle

 • brominated

Perfect Participle

 • having brominated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to brominate

Imperative

 • brominate
 • let's brominate
 • brominate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: abbreviate bosom broadside bromate bronze browse castrate corrade disdain invocate photolithograph