Koniugacja czasownika broaden w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika broaden w języku angielskim.

Odmiana czasownika broaden w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I broaden
 • you broaden
 • he|she|it broadens
 • we broaden
 • you broaden
 • they broaden

Present Continuous

 • I am broadening
 • you are broadening
 • he|she|it is broadening
 • we are broadening
 • you are broadening
 • they are broadening

Present Perfect

 • I have broadened
 • you have broadened
 • he|she|it has broadened
 • we have broadened
 • you have broadened
 • they have broadened

Present Perfect Continuous

 • I have been broadening
 • you have been broadening
 • he|she|it has been broadening
 • we have been broadening
 • you have been broadening
 • they have been broadening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika broaden w czasach przeszłych

Simple past

 • I broadened
 • you broadened
 • he|she|it broadened
 • we broadened
 • you broadened
 • they broadened

Past continuous

 • I was broadening
 • you were broadening
 • he|she|it was broadening
 • we were broadening
 • you were broadening
 • they were broadening

Past perfect

 • I had broadened
 • you had broadened
 • he|she|it had broadened
 • we had broadened
 • you had broadened
 • they had broadened

Past perfect continuous

 • I had been broadening
 • you had been broadening
 • he|she|it had been broadening
 • we had been broadening
 • you had been broadening
 • they had been broadening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika broaden w czasach przyszłych

Future

 • I will broaden
 • you will broaden
 • he|she|it will broaden
 • we will broaden
 • you will broaden
 • they will broaden

Future continuous

 • I will be broadening
 • you will be broadening
 • he|she|it will be broadening
 • we will be broadening
 • you will be broadening
 • they will be broadening

Future perfect

 • I will have broadened
 • you will have broadened
 • he|she|it will have broadened
 • we will have broadened
 • you will have broadened
 • they will have broadened

Future perfect continuous

 • I will have been broadening
 • you will have been broadening
 • he|she|it will have been broadening
 • we will have been broadening
 • you will have been broadening
 • they will have been broadening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to broaden

Present participle

 • broadening

Past participle

 • broadened

Perfect Participle

 • having broadened

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to broaden

Imperative

 • broaden
 • let's broaden
 • broaden

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bootleg brim broadcast broadside brood caseharden cord discount invent phosphatize