Koniugacja czasownika breeze w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika breeze w języku angielskim.

Odmiana czasownika breeze w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I breeze
 • you breeze
 • he|she|it breezes
 • we breeze
 • you breeze
 • they breeze

Present Continuous

 • I am breezing
 • you are breezing
 • he|she|it is breezing
 • we are breezing
 • you are breezing
 • they are breezing

Present Perfect

 • I have breezed
 • you have breezed
 • he|she|it has breezed
 • we have breezed
 • you have breezed
 • they have breezed

Present Perfect Continuous

 • I have been breezing
 • you have been breezing
 • he|she|it has been breezing
 • we have been breezing
 • you have been breezing
 • they have been breezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika breeze w czasach przeszłych

Simple past

 • I breezed
 • you breezed
 • he|she|it breezed
 • we breezed
 • you breezed
 • they breezed

Past continuous

 • I was breezing
 • you were breezing
 • he|she|it was breezing
 • we were breezing
 • you were breezing
 • they were breezing

Past perfect

 • I had breezed
 • you had breezed
 • he|she|it had breezed
 • we had breezed
 • you had breezed
 • they had breezed

Past perfect continuous

 • I had been breezing
 • you had been breezing
 • he|she|it had been breezing
 • we had been breezing
 • you had been breezing
 • they had been breezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika breeze w czasach przyszłych

Future

 • I will breeze
 • you will breeze
 • he|she|it will breeze
 • we will breeze
 • you will breeze
 • they will breeze

Future continuous

 • I will be breezing
 • you will be breezing
 • he|she|it will be breezing
 • we will be breezing
 • you will be breezing
 • they will be breezing

Future perfect

 • I will have breezed
 • you will have breezed
 • he|she|it will have breezed
 • we will have breezed
 • you will have breezed
 • they will have breezed

Future perfect continuous

 • I will have been breezing
 • you will have been breezing
 • he|she|it will have been breezing
 • we will have been breezing
 • you will have been breezing
 • they will have been breezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to breeze

Present participle

 • breezing

Past participle

 • breezed

Perfect Participle

 • having breezed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to breeze

Imperative

 • breeze
 • let's breeze
 • breeze

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bombard breastfeed breed brevet brighten carol cooperate discipline introspect peruse