Koniugacja czasownika breed w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika breed w języku angielskim.

Odmiana czasownika breed w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I breed
 • you breed
 • he|she|it breeds
 • we breed
 • you breed
 • they breed

Present Continuous

 • I am breeding
 • you are breeding
 • he|she|it is breeding
 • we are breeding
 • you are breeding
 • they are breeding

Present Perfect

 • I have bred
 • you have bred
 • he|she|it has bred
 • we have bred
 • you have bred
 • they have bred

Present Perfect Continuous

 • I have been breeding
 • you have been breeding
 • he|she|it has been breeding
 • we have been breeding
 • you have been breeding
 • they have been breeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika breed w czasach przeszłych

Simple past

 • I bred
 • you bred
 • he|she|it bred
 • we bred
 • you bred
 • they bred

Past continuous

 • I was breeding
 • you were breeding
 • he|she|it was breeding
 • we were breeding
 • you were breeding
 • they were breeding

Past perfect

 • I had bred
 • you had bred
 • he|she|it had bred
 • we had bred
 • you had bred
 • they had bred

Past perfect continuous

 • I had been breeding
 • you had been breeding
 • he|she|it had been breeding
 • we had been breeding
 • you had been breeding
 • they had been breeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika breed w czasach przyszłych

Future

 • I will breed
 • you will breed
 • he|she|it will breed
 • we will breed
 • you will breed
 • they will breed

Future continuous

 • I will be breeding
 • you will be breeding
 • he|she|it will be breeding
 • we will be breeding
 • you will be breeding
 • they will be breeding

Future perfect

 • I will have bred
 • you will have bred
 • he|she|it will have bred
 • we will have bred
 • you will have bred
 • they will have bred

Future perfect continuous

 • I will have been breeding
 • you will have been breeding
 • he|she|it will have been breeding
 • we will have been breeding
 • you will have been breeding
 • they will have been breeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to breed

Present participle

 • breeding

Past participle

 • bred

Perfect Participle

 • having bred

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to breed

Imperative

 • breed
 • let's breed
 • breed

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bomb breast-feed breech breeze brigade carny cooper discharge intromit perturb