Koniugacja czasownika borate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika borate w języku angielskim.

Odmiana czasownika borate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I borate
 • you borate
 • he|she|it borates
 • we borate
 • you borate
 • they borate

Present Continuous

 • I am borating
 • you are borating
 • he|she|it is borating
 • we are borating
 • you are borating
 • they are borating

Present Perfect

 • I have borated
 • you have borated
 • he|she|it has borated
 • we have borated
 • you have borated
 • they have borated

Present Perfect Continuous

 • I have been borating
 • you have been borating
 • he|she|it has been borating
 • we have been borating
 • you have been borating
 • they have been borating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika borate w czasach przeszłych

Simple past

 • I borated
 • you borated
 • he|she|it borated
 • we borated
 • you borated
 • they borated

Past continuous

 • I was borating
 • you were borating
 • he|she|it was borating
 • we were borating
 • you were borating
 • they were borating

Past perfect

 • I had borated
 • you had borated
 • he|she|it had borated
 • we had borated
 • you had borated
 • they had borated

Past perfect continuous

 • I had been borating
 • you had been borating
 • he|she|it had been borating
 • we had been borating
 • you had been borating
 • they had been borating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika borate w czasach przyszłych

Future

 • I will borate
 • you will borate
 • he|she|it will borate
 • we will borate
 • you will borate
 • they will borate

Future continuous

 • I will be borating
 • you will be borating
 • he|she|it will be borating
 • we will be borating
 • you will be borating
 • they will be borating

Future perfect

 • I will have borated
 • you will have borated
 • he|she|it will have borated
 • we will have borated
 • you will have borated
 • they will have borated

Future perfect continuous

 • I will have been borating
 • you will have been borating
 • he|she|it will have been borating
 • we will have been borating
 • you will have been borating
 • they will have been borating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to borate

Present participle

 • borating

Past participle

 • borated

Perfect Participle

 • having borated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to borate

Imperative

 • borate
 • let's borate
 • borate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blemish boondoggle bop border bottle-feed camouflage console dight intercrop peculate