Koniugacja czasownika boot w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika boot w języku angielskim.

Odmiana czasownika boot w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I boot
 • you boot
 • he|she|it boots
 • we boot
 • you boot
 • they boot

Present Continuous

 • I am booting
 • you are booting
 • he|she|it is booting
 • we are booting
 • you are booting
 • they are booting

Present Perfect

 • I have booted
 • you have booted
 • he|she|it has booted
 • we have booted
 • you have booted
 • they have booted

Present Perfect Continuous

 • I have been booting
 • you have been booting
 • he|she|it has been booting
 • we have been booting
 • you have been booting
 • they have been booting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika boot w czasach przeszłych

Simple past

 • I booted
 • you booted
 • he|she|it booted
 • we booted
 • you booted
 • they booted

Past continuous

 • I was booting
 • you were booting
 • he|she|it was booting
 • we were booting
 • you were booting
 • they were booting

Past perfect

 • I had booted
 • you had booted
 • he|she|it had booted
 • we had booted
 • you had booted
 • they had booted

Past perfect continuous

 • I had been booting
 • you had been booting
 • he|she|it had been booting
 • we had been booting
 • you had been booting
 • they had been booting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika boot w czasach przyszłych

Future

 • I will boot
 • you will boot
 • he|she|it will boot
 • we will boot
 • you will boot
 • they will boot

Future continuous

 • I will be booting
 • you will be booting
 • he|she|it will be booting
 • we will be booting
 • you will be booting
 • they will be booting

Future perfect

 • I will have booted
 • you will have booted
 • he|she|it will have booted
 • we will have booted
 • you will have booted
 • they will have booted

Future perfect continuous

 • I will have been booting
 • you will have been booting
 • he|she|it will have been booting
 • we will have been booting
 • you will have been booting
 • they will have been booting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to boot

Present participle

 • booting

Past participle

 • booted

Perfect Participle

 • having booted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to boot

Imperative

 • boot
 • let's boot
 • boot

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bleach boohoo boost bootleg boss calm conserve differentiate intercede peal