Koniugacja czasownika boil w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika boil w języku angielskim.

Odmiana czasownika boil w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I boil
 • you boil
 • he|she|it boils
 • we boil
 • you boil
 • they boil

Present Continuous

 • I am boiling
 • you are boiling
 • he|she|it is boiling
 • we are boiling
 • you are boiling
 • they are boiling

Present Perfect

 • I have boiled
 • you have boiled
 • he|she|it has boiled
 • we have boiled
 • you have boiled
 • they have boiled

Present Perfect Continuous

 • I have been boiling
 • you have been boiling
 • he|she|it has been boiling
 • we have been boiling
 • you have been boiling
 • they have been boiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika boil w czasach przeszłych

Simple past

 • I boiled
 • you boiled
 • he|she|it boiled
 • we boiled
 • you boiled
 • they boiled

Past continuous

 • I was boiling
 • you were boiling
 • he|she|it was boiling
 • we were boiling
 • you were boiling
 • they were boiling

Past perfect

 • I had boiled
 • you had boiled
 • he|she|it had boiled
 • we had boiled
 • you had boiled
 • they had boiled

Past perfect continuous

 • I had been boiling
 • you had been boiling
 • he|she|it had been boiling
 • we had been boiling
 • you had been boiling
 • they had been boiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika boil w czasach przyszłych

Future

 • I will boil
 • you will boil
 • he|she|it will boil
 • we will boil
 • you will boil
 • they will boil

Future continuous

 • I will be boiling
 • you will be boiling
 • he|she|it will be boiling
 • we will be boiling
 • you will be boiling
 • they will be boiling

Future perfect

 • I will have boiled
 • you will have boiled
 • he|she|it will have boiled
 • we will have boiled
 • you will have boiled
 • they will have boiled

Future perfect continuous

 • I will have been boiling
 • you will have been boiling
 • he|she|it will have been boiling
 • we will have been boiling
 • you will have been boiling
 • they will have been boiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to boil

Present participle

 • boiling

Past participle

 • boiled

Perfect Participle

 • having boiled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to boil

Imperative

 • boil
 • let's boil
 • boil

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blackguard bode boogie bollock boo cable confute dew instantmessage pasteurise