Koniugacja czasownika blackguard w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika blackguard w języku angielskim.

Odmiana czasownika blackguard w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I blackguard
 • you blackguard
 • he|she|it blackguards
 • we blackguard
 • you blackguard
 • they blackguard

Present Continuous

 • I am blackguarding
 • you are blackguarding
 • he|she|it is blackguarding
 • we are blackguarding
 • you are blackguarding
 • they are blackguarding

Present Perfect

 • I have blackguarded
 • you have blackguarded
 • he|she|it has blackguarded
 • we have blackguarded
 • you have blackguarded
 • they have blackguarded

Present Perfect Continuous

 • I have been blackguarding
 • you have been blackguarding
 • he|she|it has been blackguarding
 • we have been blackguarding
 • you have been blackguarding
 • they have been blackguarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika blackguard w czasach przeszłych

Simple past

 • I blackguarded
 • you blackguarded
 • he|she|it blackguarded
 • we blackguarded
 • you blackguarded
 • they blackguarded

Past continuous

 • I was blackguarding
 • you were blackguarding
 • he|she|it was blackguarding
 • we were blackguarding
 • you were blackguarding
 • they were blackguarding

Past perfect

 • I had blackguarded
 • you had blackguarded
 • he|she|it had blackguarded
 • we had blackguarded
 • you had blackguarded
 • they had blackguarded

Past perfect continuous

 • I had been blackguarding
 • you had been blackguarding
 • he|she|it had been blackguarding
 • we had been blackguarding
 • you had been blackguarding
 • they had been blackguarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika blackguard w czasach przyszłych

Future

 • I will blackguard
 • you will blackguard
 • he|she|it will blackguard
 • we will blackguard
 • you will blackguard
 • they will blackguard

Future continuous

 • I will be blackguarding
 • you will be blackguarding
 • he|she|it will be blackguarding
 • we will be blackguarding
 • you will be blackguarding
 • they will be blackguarding

Future perfect

 • I will have blackguarded
 • you will have blackguarded
 • he|she|it will have blackguarded
 • we will have blackguarded
 • you will have blackguarded
 • they will have blackguarded

Future perfect continuous

 • I will have been blackguarding
 • you will have been blackguarding
 • he|she|it will have been blackguarding
 • we will have been blackguarding
 • you will have been blackguarding
 • they will have been blackguarding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to blackguard

Present participle

 • blackguarding

Past participle

 • blackguarded

Perfect Participle

 • having blackguarded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to blackguard

Imperative

 • blackguard
 • let's blackguard
 • blackguard

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: benchmark bivouac blacken blackjack blanch brutalise communalize derange indoctrinate oxygenize