Koniugacja czasownika birth w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika birth w języku angielskim.

Odmiana czasownika birth w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I birth
 • you birth
 • he|she|it births
 • we birth
 • you birth
 • they birth

Present Continuous

 • I am birthing
 • you are birthing
 • he|she|it is birthing
 • we are birthing
 • you are birthing
 • they are birthing

Present Perfect

 • I have birthed
 • you have birthed
 • he|she|it has birthed
 • we have birthed
 • you have birthed
 • they have birthed

Present Perfect Continuous

 • I have been birthing
 • you have been birthing
 • he|she|it has been birthing
 • we have been birthing
 • you have been birthing
 • they have been birthing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika birth w czasach przeszłych

Simple past

 • I birthed
 • you birthed
 • he|she|it birthed
 • we birthed
 • you birthed
 • they birthed

Past continuous

 • I was birthing
 • you were birthing
 • he|she|it was birthing
 • we were birthing
 • you were birthing
 • they were birthing

Past perfect

 • I had birthed
 • you had birthed
 • he|she|it had birthed
 • we had birthed
 • you had birthed
 • they had birthed

Past perfect continuous

 • I had been birthing
 • you had been birthing
 • he|she|it had been birthing
 • we had been birthing
 • you had been birthing
 • they had been birthing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika birth w czasach przyszłych

Future

 • I will birth
 • you will birth
 • he|she|it will birth
 • we will birth
 • you will birth
 • they will birth

Future continuous

 • I will be birthing
 • you will be birthing
 • he|she|it will be birthing
 • we will be birthing
 • you will be birthing
 • they will be birthing

Future perfect

 • I will have birthed
 • you will have birthed
 • he|she|it will have birthed
 • we will have birthed
 • you will have birthed
 • they will have birthed

Future perfect continuous

 • I will have been birthing
 • you will have been birthing
 • he|she|it will have been birthing
 • we will have been birthing
 • you will have been birthing
 • they will have been birthing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to birth

Present participle

 • birthing

Past participle

 • birthed

Perfect Participle

 • having birthed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to birth

Imperative

 • birth
 • let's birth
 • birth

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bellow birch birr bisect black brominate commemorate deprecate incumber overweight