Koniugacja czasownika beach w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika beach w języku angielskim.

Odmiana czasownika beach w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I beach
 • you beach
 • he|she|it beaches
 • we beach
 • you beach
 • they beach

Present Continuous

 • I am beaching
 • you are beaching
 • he|she|it is beaching
 • we are beaching
 • you are beaching
 • they are beaching

Present Perfect

 • I have beached
 • you have beached
 • he|she|it has beached
 • we have beached
 • you have beached
 • they have beached

Present Perfect Continuous

 • I have been beaching
 • you have been beaching
 • he|she|it has been beaching
 • we have been beaching
 • you have been beaching
 • they have been beaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika beach w czasach przeszłych

Simple past

 • I beached
 • you beached
 • he|she|it beached
 • we beached
 • you beached
 • they beached

Past continuous

 • I was beaching
 • you were beaching
 • he|she|it was beaching
 • we were beaching
 • you were beaching
 • they were beaching

Past perfect

 • I had beached
 • you had beached
 • he|she|it had beached
 • we had beached
 • you had beached
 • they had beached

Past perfect continuous

 • I had been beaching
 • you had been beaching
 • he|she|it had been beaching
 • we had been beaching
 • you had been beaching
 • they had been beaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika beach w czasach przyszłych

Future

 • I will beach
 • you will beach
 • he|she|it will beach
 • we will beach
 • you will beach
 • they will beach

Future continuous

 • I will be beaching
 • you will be beaching
 • he|she|it will be beaching
 • we will be beaching
 • you will be beaching
 • they will be beaching

Future perfect

 • I will have beached
 • you will have beached
 • he|she|it will have beached
 • we will have beached
 • you will have beached
 • they will have beached

Future perfect continuous

 • I will have been beaching
 • you will have been beaching
 • he|she|it will have been beaching
 • we will have been beaching
 • you will have been beaching
 • they will have been beaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to beach

Present participle

 • beaching

Past participle

 • beached

Perfect Participle

 • having beached

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to beach

Imperative

 • beach
 • let's beach
 • beach

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: backlight batter be beacon beatify blubber clamp defect huzzah outrival