Koniugacja czasownika bank w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika bank w języku angielskim.

Odmiana czasownika bank w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I bank
 • you bank
 • he|she|it banks
 • we bank
 • you bank
 • they bank

Present Continuous

 • I am banking
 • you are banking
 • he|she|it is banking
 • we are banking
 • you are banking
 • they are banking

Present Perfect

 • I have banked
 • you have banked
 • he|she|it has banked
 • we have banked
 • you have banked
 • they have banked

Present Perfect Continuous

 • I have been banking
 • you have been banking
 • he|she|it has been banking
 • we have been banking
 • you have been banking
 • they have been banking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika bank w czasach przeszłych

Simple past

 • I banked
 • you banked
 • he|she|it banked
 • we banked
 • you banked
 • they banked

Past continuous

 • I was banking
 • you were banking
 • he|she|it was banking
 • we were banking
 • you were banking
 • they were banking

Past perfect

 • I had banked
 • you had banked
 • he|she|it had banked
 • we had banked
 • you had banked
 • they had banked

Past perfect continuous

 • I had been banking
 • you had been banking
 • he|she|it had been banking
 • we had been banking
 • you had been banking
 • they had been banking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika bank w czasach przyszłych

Future

 • I will bank
 • you will bank
 • he|she|it will bank
 • we will bank
 • you will bank
 • they will bank

Future continuous

 • I will be banking
 • you will be banking
 • he|she|it will be banking
 • we will be banking
 • you will be banking
 • they will be banking

Future perfect

 • I will have banked
 • you will have banked
 • he|she|it will have banked
 • we will have banked
 • you will have banked
 • they will have banked

Future perfect continuous

 • I will have been banking
 • you will have been banking
 • he|she|it will have been banking
 • we will have been banking
 • you will have been banking
 • they will have been banking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to bank

Present participle

 • banking

Past participle

 • banked

Perfect Participle

 • having banked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to bank

Imperative

 • bank
 • let's bank
 • bank

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: augur bamboozle banish bankroll barbecue blandish chorus decode hospitalize out