Koniugacja czasownika banish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika banish w języku angielskim.

Odmiana czasownika banish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I banish
 • you banish
 • he|she|it banishes
 • we banish
 • you banish
 • they banish

Present Continuous

 • I am banishing
 • you are banishing
 • he|she|it is banishing
 • we are banishing
 • you are banishing
 • they are banishing

Present Perfect

 • I have banished
 • you have banished
 • he|she|it has banished
 • we have banished
 • you have banished
 • they have banished

Present Perfect Continuous

 • I have been banishing
 • you have been banishing
 • he|she|it has been banishing
 • we have been banishing
 • you have been banishing
 • they have been banishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika banish w czasach przeszłych

Simple past

 • I banished
 • you banished
 • he|she|it banished
 • we banished
 • you banished
 • they banished

Past continuous

 • I was banishing
 • you were banishing
 • he|she|it was banishing
 • we were banishing
 • you were banishing
 • they were banishing

Past perfect

 • I had banished
 • you had banished
 • he|she|it had banished
 • we had banished
 • you had banished
 • they had banished

Past perfect continuous

 • I had been banishing
 • you had been banishing
 • he|she|it had been banishing
 • we had been banishing
 • you had been banishing
 • they had been banishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika banish w czasach przyszłych

Future

 • I will banish
 • you will banish
 • he|she|it will banish
 • we will banish
 • you will banish
 • they will banish

Future continuous

 • I will be banishing
 • you will be banishing
 • he|she|it will be banishing
 • we will be banishing
 • you will be banishing
 • they will be banishing

Future perfect

 • I will have banished
 • you will have banished
 • he|she|it will have banished
 • we will have banished
 • you will have banished
 • they will have banished

Future perfect continuous

 • I will have been banishing
 • you will have been banishing
 • he|she|it will have been banishing
 • we will have been banishing
 • you will have been banishing
 • they will have been banishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to banish

Present participle

 • banishing

Past participle

 • banished

Perfect Participle

 • having banished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to banish

Imperative

 • banish
 • let's banish
 • banish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: augment ballyrag bang bank barbarize blanch chortle decoct hospitalise oust