Κλίση του ρήματος write στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα write στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος write στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I write
 • you write
 • he|she|it writes
 • we write
 • you write
 • they write

Present Continuous

 • I am writing
 • you are writing
 • he|she|it is writing
 • we are writing
 • you are writing
 • they are writing

Present Perfect

 • I have written
 • you have written
 • he|she|it has written
 • we have written
 • you have written
 • they have written

Present Perfect Continuous

 • I have been writing
 • you have been writing
 • he|she|it has been writing
 • we have been writing
 • you have been writing
 • they have been writing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος write στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I wrote
 • you wrote
 • he|she|it wrote
 • we wrote
 • you wrote
 • they wrote

Past continuous

 • I was writing
 • you were writing
 • he|she|it was writing
 • we were writing
 • you were writing
 • they were writing

Past perfect

 • I had written
 • you had written
 • he|she|it had written
 • we had written
 • you had written
 • they had written

Past perfect continuous

 • I had been writing
 • you had been writing
 • he|she|it had been writing
 • we had been writing
 • you had been writing
 • they had been writing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος write στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will write
 • you will write
 • he|she|it will write
 • we will write
 • you will write
 • they will write

Future continuous

 • I will be writing
 • you will be writing
 • he|she|it will be writing
 • we will be writing
 • you will be writing
 • they will be writing

Future perfect

 • I will have written
 • you will have written
 • he|she|it will have written
 • we will have written
 • you will have written
 • they will have written

Future perfect continuous

 • I will have been writing
 • you will have been writing
 • he|she|it will have been writing
 • we will have been writing
 • you will have been writing
 • they will have been writing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα write

Present participle

 • writing

Past participle

 • written

Perfect Participle

 • having written

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα write

Imperative

 • write
 • let's write
 • write

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disbranch grovel talc throwaway wiggle wrench wrinkle write-protect xylograph