Κλίση του ρήματος win στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα win στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος win στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I win
 • you win
 • he|she|it wins
 • we win
 • you win
 • they win

Present Continuous

 • I am winning
 • you are winning
 • he|she|it is winning
 • we are winning
 • you are winning
 • they are winning

Present Perfect

 • I have won
 • you have won
 • he|she|it has won
 • we have won
 • you have won
 • they have won

Present Perfect Continuous

 • I have been winning
 • you have been winning
 • he|she|it has been winning
 • we have been winning
 • you have been winning
 • they have been winning

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος win στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I won
 • you won
 • he|she|it won
 • we won
 • you won
 • they won

Past continuous

 • I was winning
 • you were winning
 • he|she|it was winning
 • we were winning
 • you were winning
 • they were winning

Past perfect

 • I had won
 • you had won
 • he|she|it had won
 • we had won
 • you had won
 • they had won

Past perfect continuous

 • I had been winning
 • you had been winning
 • he|she|it had been winning
 • we had been winning
 • you had been winning
 • they had been winning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος win στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will win
 • you will win
 • he|she|it will win
 • we will win
 • you will win
 • they will win

Future continuous

 • I will be winning
 • you will be winning
 • he|she|it will be winning
 • we will be winning
 • you will be winning
 • they will be winning

Future perfect

 • I will have won
 • you will have won
 • he|she|it will have won
 • we will have won
 • you will have won
 • they will have won

Future perfect continuous

 • I will have been winning
 • you will have been winning
 • he|she|it will have been winning
 • we will have been winning
 • you will have been winning
 • they will have been winning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα win

Present participle

 • winning

Past participle

 • won

Perfect Participle

 • having won

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα win

Imperative

 • win
 • let's win
 • win

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: dialogize goad swan telepathize wed wildcat wimple wince wine