Κλίση του ρήματος waylay στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα waylay στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος waylay στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I waylay
 • you waylay
 • he|she|it waylays
 • we waylay
 • you waylay
 • they waylay

Present Continuous

 • I am waylaying
 • you are waylaying
 • he|she|it is waylaying
 • we are waylaying
 • you are waylaying
 • they are waylaying

Present Perfect

 • I have waylaid
 • you have waylaid
 • he|she|it has waylaid
 • we have waylaid
 • you have waylaid
 • they have waylaid

Present Perfect Continuous

 • I have been waylaying
 • you have been waylaying
 • he|she|it has been waylaying
 • we have been waylaying
 • you have been waylaying
 • they have been waylaying

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος waylay στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I waylaid
 • you waylaid
 • he|she|it waylaid
 • we waylaid
 • you waylaid
 • they waylaid

Past continuous

 • I was waylaying
 • you were waylaying
 • he|she|it was waylaying
 • we were waylaying
 • you were waylaying
 • they were waylaying

Past perfect

 • I had waylaid
 • you had waylaid
 • he|she|it had waylaid
 • we had waylaid
 • you had waylaid
 • they had waylaid

Past perfect continuous

 • I had been waylaying
 • you had been waylaying
 • he|she|it had been waylaying
 • we had been waylaying
 • you had been waylaying
 • they had been waylaying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος waylay στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will waylay
 • you will waylay
 • he|she|it will waylay
 • we will waylay
 • you will waylay
 • they will waylay

Future continuous

 • I will be waylaying
 • you will be waylaying
 • he|she|it will be waylaying
 • we will be waylaying
 • you will be waylaying
 • they will be waylaying

Future perfect

 • I will have waylaid
 • you will have waylaid
 • he|she|it will have waylaid
 • we will have waylaid
 • you will have waylaid
 • they will have waylaid

Future perfect continuous

 • I will have been waylaying
 • you will have been waylaying
 • he|she|it will have been waylaying
 • we will have been waylaying
 • you will have been waylaying
 • they will have been waylaying

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα waylay

Present participle

 • waylaying

Past participle

 • waylaid

Perfect Participle

 • having waylaid

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα waylay

Imperative

 • waylay
 • let's waylay
 • waylay

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: depressurize gauge succour syllabify vocalize wattle wax weaken weatherproof zigzag