Κλίση του ρήματος wake στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα wake στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος wake στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I wake
 • you wake
 • he|she|it wakes
 • we wake
 • you wake
 • they wake

Present Continuous

 • I am waking
 • you are waking
 • he|she|it is waking
 • we are waking
 • you are waking
 • they are waking

Present Perfect

 • I have woken/waked
 • you have woken/waked
 • he|she|it has woken/waked
 • we have woken/waked
 • you have woken/waked
 • they have woken/waked

Present Perfect Continuous

 • I have been waking
 • you have been waking
 • he|she|it has been waking
 • we have been waking
 • you have been waking
 • they have been waking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος wake στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I woke/waked
 • you woke/waked
 • he|she|it woke/waked
 • we woke/waked
 • you woke/waked
 • they woke/waked

Past continuous

 • I was waking
 • you were waking
 • he|she|it was waking
 • we were waking
 • you were waking
 • they were waking

Past perfect

 • I had woken/waked
 • you had woken/waked
 • he|she|it had woken/waked
 • we had woken/waked
 • you had woken/waked
 • they had woken/waked

Past perfect continuous

 • I had been waking
 • you had been waking
 • he|she|it had been waking
 • we had been waking
 • you had been waking
 • they had been waking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος wake στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will wake
 • you will wake
 • he|she|it will wake
 • we will wake
 • you will wake
 • they will wake

Future continuous

 • I will be waking
 • you will be waking
 • he|she|it will be waking
 • we will be waking
 • you will be waking
 • they will be waking

Future perfect

 • I will have woken/waked
 • you will have woken/waked
 • he|she|it will have woken/waked
 • we will have woken/waked
 • you will have woken/waked
 • they will have woken/waked

Future perfect continuous

 • I will have been waking
 • you will have been waking
 • he|she|it will have been waking
 • we will have been waking
 • you will have been waking
 • they will have been waking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα wake

Present participle

 • waking

Past participle

 • woken/waked

Perfect Participle

 • having woken/waked

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα wake

Imperative

 • wake
 • let's wake
 • wake

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: denitrify gainsay subduct swage vermiculate wagon waive wakeboard wamble wrick