Κλίση του ρήματος teach στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα teach στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος teach στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I teach
 • you teach
 • he|she|it teaches
 • we teach
 • you teach
 • they teach

Present Continuous

 • I am teaching
 • you are teaching
 • he|she|it is teaching
 • we are teaching
 • you are teaching
 • they are teaching

Present Perfect

 • I have taught
 • you have taught
 • he|she|it has taught
 • we have taught
 • you have taught
 • they have taught

Present Perfect Continuous

 • I have been teaching
 • you have been teaching
 • he|she|it has been teaching
 • we have been teaching
 • you have been teaching
 • they have been teaching

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος teach στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I taught
 • you taught
 • he|she|it taught
 • we taught
 • you taught
 • they taught

Past continuous

 • I was teaching
 • you were teaching
 • he|she|it was teaching
 • we were teaching
 • you were teaching
 • they were teaching

Past perfect

 • I had taught
 • you had taught
 • he|she|it had taught
 • we had taught
 • you had taught
 • they had taught

Past perfect continuous

 • I had been teaching
 • you had been teaching
 • he|she|it had been teaching
 • we had been teaching
 • you had been teaching
 • they had been teaching

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος teach στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will teach
 • you will teach
 • he|she|it will teach
 • we will teach
 • you will teach
 • they will teach

Future continuous

 • I will be teaching
 • you will be teaching
 • he|she|it will be teaching
 • we will be teaching
 • you will be teaching
 • they will be teaching

Future perfect

 • I will have taught
 • you will have taught
 • he|she|it will have taught
 • we will have taught
 • you will have taught
 • they will have taught

Future perfect continuous

 • I will have been teaching
 • you will have been teaching
 • he|she|it will have been teaching
 • we will have been teaching
 • you will have been teaching
 • they will have been teaching

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα teach

Present participle

 • teaching

Past participle

 • taught

Perfect Participle

 • having taught

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα teach

Imperative

 • teach
 • let's teach
 • teach

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: co-opt enact sensitise shush swot tautologize te-hee team telecast trample want