Κλίση του ρήματος swim στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα swim στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος swim στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I swim
 • you swim
 • he|she|it swims
 • we swim
 • you swim
 • they swim

Present Continuous

 • I am swimming
 • you are swimming
 • he|she|it is swimming
 • we are swimming
 • you are swimming
 • they are swimming

Present Perfect

 • I have swum
 • you have swum
 • he|she|it has swum
 • we have swum
 • you have swum
 • they have swum

Present Perfect Continuous

 • I have been swimming
 • you have been swimming
 • he|she|it has been swimming
 • we have been swimming
 • you have been swimming
 • they have been swimming

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος swim στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I swam
 • you swam
 • he|she|it swam
 • we swam
 • you swam
 • they swam

Past continuous

 • I was swimming
 • you were swimming
 • he|she|it was swimming
 • we were swimming
 • you were swimming
 • they were swimming

Past perfect

 • I had swum
 • you had swum
 • he|she|it had swum
 • we had swum
 • you had swum
 • they had swum

Past perfect continuous

 • I had been swimming
 • you had been swimming
 • he|she|it had been swimming
 • we had been swimming
 • you had been swimming
 • they had been swimming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος swim στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will swim
 • you will swim
 • he|she|it will swim
 • we will swim
 • you will swim
 • they will swim

Future continuous

 • I will be swimming
 • you will be swimming
 • he|she|it will be swimming
 • we will be swimming
 • you will be swimming
 • they will be swimming

Future perfect

 • I will have swum
 • you will have swum
 • he|she|it will have swum
 • we will have swum
 • you will have swum
 • they will have swum

Future perfect continuous

 • I will have been swimming
 • you will have been swimming
 • he|she|it will have been swimming
 • we will have been swimming
 • you will have been swimming
 • they will have been swimming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα swim

Present participle

 • swimming

Past participle

 • swum

Perfect Participle

 • having swum

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα swim

Imperative

 • swim
 • let's swim
 • swim

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: chunder eddy scourge shaft sunburn sweeten swill swindle swive tier verify