Κλίση του ρήματος string στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα string στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος string στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I string
 • you string
 • he|she|it strings
 • we string
 • you string
 • they string

Present Continuous

 • I am stringing
 • you are stringing
 • he|she|it is stringing
 • we are stringing
 • you are stringing
 • they are stringing

Present Perfect

 • I have strung
 • you have strung
 • he|she|it has strung
 • we have strung
 • you have strung
 • they have strung

Present Perfect Continuous

 • I have been stringing
 • you have been stringing
 • he|she|it has been stringing
 • we have been stringing
 • you have been stringing
 • they have been stringing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος string στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I strung
 • you strung
 • he|she|it strung
 • we strung
 • you strung
 • they strung

Past continuous

 • I was stringing
 • you were stringing
 • he|she|it was stringing
 • we were stringing
 • you were stringing
 • they were stringing

Past perfect

 • I had strung
 • you had strung
 • he|she|it had strung
 • we had strung
 • you had strung
 • they had strung

Past perfect continuous

 • I had been stringing
 • you had been stringing
 • he|she|it had been stringing
 • we had been stringing
 • you had been stringing
 • they had been stringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος string στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will string
 • you will string
 • he|she|it will string
 • we will string
 • you will string
 • they will string

Future continuous

 • I will be stringing
 • you will be stringing
 • he|she|it will be stringing
 • we will be stringing
 • you will be stringing
 • they will be stringing

Future perfect

 • I will have strung
 • you will have strung
 • he|she|it will have strung
 • we will have strung
 • you will have strung
 • they will have strung

Future perfect continuous

 • I will have been stringing
 • you will have been stringing
 • he|she|it will have been stringing
 • we will have been stringing
 • you will have been stringing
 • they will have been stringing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα string

Present participle

 • stringing

Past participle

 • strung

Perfect Participle

 • having strung

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα string

Imperative

 • string
 • let's string
 • string

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: capture distend risk saunter stereotype stretcher strike strip strow swoop unfetter