Κλίση του ρήματος split στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα split στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος split στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I split
 • you split
 • he|she|it splits
 • we split
 • you split
 • they split

Present Continuous

 • I am splitting
 • you are splitting
 • he|she|it is splitting
 • we are splitting
 • you are splitting
 • they are splitting

Present Perfect

 • I have split
 • you have split
 • he|she|it has split
 • we have split
 • you have split
 • they have split

Present Perfect Continuous

 • I have been splitting
 • you have been splitting
 • he|she|it has been splitting
 • we have been splitting
 • you have been splitting
 • they have been splitting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος split στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I split
 • you split
 • he|she|it split
 • we split
 • you split
 • they split

Past continuous

 • I was splitting
 • you were splitting
 • he|she|it was splitting
 • we were splitting
 • you were splitting
 • they were splitting

Past perfect

 • I had split
 • you had split
 • he|she|it had split
 • we had split
 • you had split
 • they had split

Past perfect continuous

 • I had been splitting
 • you had been splitting
 • he|she|it had been splitting
 • we had been splitting
 • you had been splitting
 • they had been splitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος split στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will split
 • you will split
 • he|she|it will split
 • we will split
 • you will split
 • they will split

Future continuous

 • I will be splitting
 • you will be splitting
 • he|she|it will be splitting
 • we will be splitting
 • you will be splitting
 • they will be splitting

Future perfect

 • I will have split
 • you will have split
 • he|she|it will have split
 • we will have split
 • you will have split
 • they will have split

Future perfect continuous

 • I will have been splitting
 • you will have been splitting
 • he|she|it will have been splitting
 • we will have been splitting
 • you will have been splitting
 • they will have been splitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα split

Present participle

 • splitting

Past participle

 • split

Perfect Participle

 • having split

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα split

Imperative

 • split
 • let's split
 • split

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: braze diet repackage reunite solvate splat splinter splodge spoof stripe transude wreathe