Κλίση του ρήματος spin στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα spin στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος spin στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I spin
 • you spin
 • he|she|it spins
 • we spin
 • you spin
 • they spin

Present Continuous

 • I am spinning
 • you are spinning
 • he|she|it is spinning
 • we are spinning
 • you are spinning
 • they are spinning

Present Perfect

 • I have spun
 • you have spun
 • he|she|it has spun
 • we have spun
 • you have spun
 • they have spun

Present Perfect Continuous

 • I have been spinning
 • you have been spinning
 • he|she|it has been spinning
 • we have been spinning
 • you have been spinning
 • they have been spinning

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος spin στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I spun/span
 • you spun/span
 • he|she|it spun/span
 • we spun/span
 • you spun/span
 • they spun/span

Past continuous

 • I was spinning
 • you were spinning
 • he|she|it was spinning
 • we were spinning
 • you were spinning
 • they were spinning

Past perfect

 • I had spun
 • you had spun
 • he|she|it had spun
 • we had spun
 • you had spun
 • they had spun

Past perfect continuous

 • I had been spinning
 • you had been spinning
 • he|she|it had been spinning
 • we had been spinning
 • you had been spinning
 • they had been spinning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος spin στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will spin
 • you will spin
 • he|she|it will spin
 • we will spin
 • you will spin
 • they will spin

Future continuous

 • I will be spinning
 • you will be spinning
 • he|she|it will be spinning
 • we will be spinning
 • you will be spinning
 • they will be spinning

Future perfect

 • I will have spun
 • you will have spun
 • he|she|it will have spun
 • we will have spun
 • you will have spun
 • they will have spun

Future perfect continuous

 • I will have been spinning
 • you will have been spinning
 • he|she|it will have been spinning
 • we will have been spinning
 • you will have been spinning
 • they will have been spinning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα spin

Present participle

 • spinning

Past participle

 • spun

Perfect Participle

 • having spun

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα spin

Imperative

 • spin
 • let's spin
 • spin

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: brace dew remunerate retort softland spew spill spin-dry spite stratify transfuse wood