Κλίση του ρήματος sleep στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα sleep στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος sleep στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I sleep
 • you sleep
 • he|she|it sleeps
 • we sleep
 • you sleep
 • they sleep

Present Continuous

 • I am sleeping
 • you are sleeping
 • he|she|it is sleeping
 • we are sleeping
 • you are sleeping
 • they are sleeping

Present Perfect

 • I have slept
 • you have slept
 • he|she|it has slept
 • we have slept
 • you have slept
 • they have slept

Present Perfect Continuous

 • I have been sleeping
 • you have been sleeping
 • he|she|it has been sleeping
 • we have been sleeping
 • you have been sleeping
 • they have been sleeping

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος sleep στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I slept
 • you slept
 • he|she|it slept
 • we slept
 • you slept
 • they slept

Past continuous

 • I was sleeping
 • you were sleeping
 • he|she|it was sleeping
 • we were sleeping
 • you were sleeping
 • they were sleeping

Past perfect

 • I had slept
 • you had slept
 • he|she|it had slept
 • we had slept
 • you had slept
 • they had slept

Past perfect continuous

 • I had been sleeping
 • you had been sleeping
 • he|she|it had been sleeping
 • we had been sleeping
 • you had been sleeping
 • they had been sleeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος sleep στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will sleep
 • you will sleep
 • he|she|it will sleep
 • we will sleep
 • you will sleep
 • they will sleep

Future continuous

 • I will be sleeping
 • you will be sleeping
 • he|she|it will be sleeping
 • we will be sleeping
 • you will be sleeping
 • they will be sleeping

Future perfect

 • I will have slept
 • you will have slept
 • he|she|it will have slept
 • we will have slept
 • you will have slept
 • they will have slept

Future perfect continuous

 • I will have been sleeping
 • you will have been sleeping
 • he|she|it will have been sleeping
 • we will have been sleeping
 • you will have been sleeping
 • they will have been sleeping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα sleep

Present participle

 • sleeping

Past participle

 • slept

Perfect Participle

 • having slept

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα sleep

Imperative

 • sleep
 • let's sleep
 • sleep

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: beshrew dehisce recentralize rehouse simper slave sleek sleepwalk slide spire teleport waddle